Maintenance
Stenungsund, Sweden
Application due: August 21 2022

Apply

Underhållschef

Perstorp Oxo i Stenungsund söker en Underhållschef för våra anläggningar i Stenungsund och Nol!

Perstorp tror på att förbättra vardagen, så att den blir säkrare, bekvämare och mer miljövänlig för miljarder människor över hela världen. Som ett världsledande specialkemikalieföretag bidrar våra innovationer med väsentliga egenskaper till en mängd olika produkter som används varje dag, överallt. Du hittar oss i allt från din bil och mobiltelefon till vindkraftverksparken och den lokala mjölkbonden. Enkelt sagt, vi arbetar för att göra bra produkter ännu bättre, med en tydlig hållbarhetsagenda.

Perstorp grundades 1881, våra innovativa produkter och lösningar bygger på mer än 135 års erfarenhet och representerar en komplett kedja av lösningar inom organisk kemi, processteknik och applikationsutveckling. Perstorp har cirka 1 350 anställda och tillverkningsenheter i Asien, Europa och Nordamerika. Försäljningen år 2020 uppgick till 9.2 miljarder kronor.

Site Stenungsund är belägen på västkusten ungefär 50 km norr om Göteborg. Anläggningen togs i drift 1980 och har ingått i Perstorpkoncernen sedan 2001. Främsta produkter som tillverkas här är aldehyder, organiska syror, alkoholer, mjukgörare och det förnybara bränslet RME.

Läs mer på www.perstorp.com

Funktionen Underhåll ansvarar för att underhållsprocesserna utförs enligt givna direktiv samt att de uppfyller gällande skydds-, miljö och kvalitetskrav. Funktionen säkerställer underhåll på kort och lång sikt och ansvarar för en säker leverans gällande kvalitet, kostnader och deadlines.

Vårt företag är ledande inom vår bransch och arbetet med förändringsprocesser är en viktig del i att fortsätta driva Perstorp i Stenungsund på ett bra sätt mot framtiden.

Förutom att arbeta på en strategisk nivå kommer du också att leda arbetet inom underhållsavdelningen som består av underhållsingenjörer, underhållstekniker och gruppchefer, i dagsläget ungefär 40 personer. I din roll ingår bl.a. ansvar för framtagning av verksamhetsplaner, budget, personal- och arbetsmiljöansvar och att underhållsavdelningen leds och koordineras optimalt i samarbete med övriga avdelningar inom anläggningen.

Som underhållschef är det också viktigt att skapa engagemang och arbeta för en god företagskultur. Att arbeta inom processindustrin ställer mycket höga krav på säkerhetsmedvetenhet. I din roll kommer du att aktivt delta i och driva säkerhetsarbetet inom siten. Du förväntas ha god förmåga av självledarskap och agera som förebild i arbetet med att utveckla anläggningens arbetsplatssäkerhet.

Dina framtida arbetsuppgifter:

 • Säkerställa att allt arbete inom underhållsavdelningen utförs på ett säkert sätt
 • Leda och driva underhållsrelaterade strategier och det övergripande arbetet inom underhållsavdelningen
 • Ansvara för att vårt underhåll utförs optimalt enligt givna direktiv med avseende på säkerhet, kostnad, kapacitet, kvalitet och tillförlitlighet
 • Säkerställa att personal inom underhåll har den kompetens som krävs för arbetets utförande
 • Säkerställa att bemanningen inom underhåll motsvarar det som krävs för att underhålla våra anläggningar
 • Vara bolagets representant och kontaktperson gentemot koncernen, eventuella kunder samt myndigheter, inom underhållsrelaterade frågor
 • Bistå vid leverantörsbedömningar gällande underhållsrelaterade frågor
 • Leda, stötta och följa upp förbättringsarbete/projekt inom både avdelningen samt på siten inom ansvarsområdet
 • Ansvara för planering och genomförande av underhålls- och revisionsstopp i anläggningen
 • Coacha ledare inom funktionen enligt Perstorps modell för ledarskapsutveckling med fokus på beteenden, självledarskap, säkerhetsmedvetenhet, utbildning/utveckling och förändrings-processer


Vem är du?

 • Du har en ingenjörsexamen som maskin-, process-, underhållsingenjör eller motsvarande
 • Du har minst tio års dokumenterad ledarerfarenhet inklusive personalledning
 • Du har blivit en expert på att arbeta med ledarskap i förändring
 • Du har flera års erfarenhet av att arbeta inom underhåll, gärna från petrokemisk eller någon annan motsvarande processindustri och du kan uppvisa goda resultat från ditt tidigare arbete
 • Du är en pragmatisk ledare som motiveras av att leverera resultat för att nå de uppsatta målen
 • Du har stor erfarenhet av EHS-ledarskap samt kunskaper om kemiska hälsorisker, miljö- och brandrisker samt god kännedom om relevanta säkerhetsrelaterade föreskrifter
 • Du har erfarenhet av processledning och systematiskt förbättringsarbete samt arbete med olika metoder som t.ex. LEAN och/eller Six Sigma
 • Du har förmågan att både tänka strategiskt samtidigt som du kan sätta dig in i och vara delaktig i det operativa arbetet med att driva underhåll
 • Du är en initiativtagare som klarar att arbeta självständigt samt gillar att prestera
 • Du är en närvarande chef med förmågan att inspirera, entusiasmera, stötta och leda verksamheten utifrån målstyrning, utveckling, kvalitetsstyrning och uppföljning
 • Du värdesätter en god arbetsmiljö och trivsel och ser din egen roll i detta viktiga arbete
 • Du kan både lyssna och kommunicera på ett engagerat sätt och du har lätt för att uttrycka dig muntligt och i skrift på svenska, men även engelska, som är vårt affärsspråk
 • Digitalisering och automatisering är en självklar del av verksamhetsutveckling för dig
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vi kan inte nog betona betydelsen av ett gott självledarskap där du är en förebild och ett föredöme


Vad kan vi erbjuda dig?

Hos oss erbjuds ett intressant och spännande arbete med mycket kontaktyta mot övriga funktioner och du har stor påverkansmöjlighet för hur vår verksamhet ska utvecklas.

Vi erbjuder ett utvecklande arbete på en trivsam arbetsplats med god laganda. Vi anser att balans i livet är en förutsättning för känna arbetsglädje och engagemang. Därför är det självklart för oss att underlätta för våra medarbetare att förena arbete och familjeliv. Vi stödjer också friskvård och träningsmöjligheter på arbetsplatsen.

Kontaktpersoner
Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Gauthier Hanquet, sitechef, på telefonnummer 0303 383380 eller 0768 374973.


Fackliga kontaktpersoner är: Johnny Gathenberg, Unionen, tel. 0303 383258 och Jenny Karsberg, Akademikerna, tel. 0303 383277 samt Gerry Ackert, IF Metall, tel. 0303 383327.

Välkommen med din ansökan senast 21 augusti!

Apply