Nystartad produktion av hållbar biodiesel i Fredrikstad

Sedan mitten av januari finns hållbar biodieselproduktion i Fredrikstad i Norge. Det är kemikoncernen Perstorp som nyligen startat upp produktion av biodiesel tillverkad av rapsolja.

Perstorp har producerat biodiesel i Sverige sedan 2007. Med den nyförvärvade fabriken i Fredrikstad utökas nu också verksamheten till Norge. Kapaciteten är 100 000 ton/år vilket gör norskproducerad biodiesel till ett betydande bidrag på marknaden.

”I Sverige har andelen biobränsle ökat stadigt de senaste åren och utgör nu ca 12% av drivmedelsmarknaden. Med de ambitiösa mål som finns nu med Det gröna skiftet, tror vi att Norge på kort tid kommer ikapp och vi vill gärna vara med på den resan”, säger Lars Lind, VD på Perstorp BioProducts AB.

Oljeråvaran till biodieseln som nu produceras i Fredrikstad är enbart baserad på raps

”Det är den växt som i vår tillverkningsprocess ger biodiesel med bäst vinteregenskaper här i Norden”, fortsätter Lars.

Raps är också den växt som kan produceras på ett hållbart sätt i norra Europa och med korta transportvägar blir det också riktigt bra klimatdata för produktens hela livscykel. Så länge EU ger bidrag för att hålla stora arealer av åkermarken i träda finns det inte heller någon grund för oro att raps till biodiesel skulle konkurrera med livsmedelsproduktion. Det är tvärtom så att raps är en utmärkt gröda i växtföljden och ger bättre utbyte i efterföljande odling av vete. Vi menar också att jämfört med raps är palmolja och palmoljedestillat tveksamma som biodrivmedelsråvaror, både hållbarhetsmässigt och avseende vinteregenskaperna hos det färdiga bränslet. Att palmoljedestillatet dessutom får dubbelräknas i Norge är högst anmärkningsvärt.

Nya arbetstillfällen
Sedan förvärvet i höstas arbetar 11 personer med driften på anläggningen. Idag kör Perstorp i treskift men i takt med att produktionen ökar kommer man att gå upp i kontinuerlig drift och då behöver vi anställa fler.

”Vi är glada att vi fått möjlighet att återanställa de flesta som arbetat på anläggningen tidigare. Det är en förutsättning för att kunna driva fabriken på ett framgångsrikt sätt, och det är också ett kvitto på att de som jobbat med biodiesel är övertygade om att omställningen från fossilt till förnybart är rätt väg för Norge och att vi kan göra det här” avslutar Lars.

För mer information, vänlig kontakta:

Lars Lind, VD för Perstorp BioProducts AB, tel +46 70 5755878.