Leakage of Butyraldehyde in Perstorp, Sweden

Cecilia Svensson
Cecilia Svensson
VP Group Communications & Sustainability
+46 40 635 88 30
4 December 2007

Läckage av butyraldehyd vid Perstorps produktionsanläggning i Perstorp

Ett utsläpp av cirka 200 liter av det kemiska ämnet butyraldehyd inträffade strax efter kl. 09.00 på tisdagen vid Perstorpkoncernens anläggning i Perstorp. Räddningstjänsten finns på plats och arbetar med att täta läckan. Ingen människa har kommit till skada.


Utsläppet skedde vid lossning av en tankbil med butyraldehyd, ett ämne som används som råvara i Perstorpkoncernens polyoltillverkning. Orsaken var en läcka i en otät fläns i en rörledning och cirka 200 liter av ämnet läckte ut och hamnade på marken. Räddningstjänsten har skumbelagt området och arbetar nu med att täta den uppkomna läckan.


Ingen människa har kommit till skada.


Butyraldehyd är ej klassat som giftigt. Ämnet är däremot klassat som mycket brandfarligt och Räddningstjänsten har därför genomfört en gasmätning som visar att ingen explosionsrisk föreligger. Markprover kommer att genomföras för att bedöma om det föreligger risk för eventuell miljöpåverkan.

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our privacy policy.