Discharge of Sodium Hydroxid in Perstorp, Sweden

Cecilia Svensson
Cecilia Svensson
VP Group Communications & Sustainability
+46 40 635 88 30
4 December 2007

Utsläpp av natronlut vid Perstorps produktionsanläggning i Perstorp

Ett utsläpp av cirka 200 liter av det kemiska ämnet natronlut inträffade strax före kl. 17.00 på tisdagen vid Perstorpkoncernens anläggning i Perstorp. Ett förberedande arbete för att samla upp den utsläppta mängden samt sanera området har inletts. Ingen människa har kommit till skada. 


Utsläppet skedde vid Neofabriken vid ett ombyggnadsarbete på en rörledning för natronlut, ett ämne som används som råvara i Perstorpkoncernens tillverkning av polyoler. Cirka 200 liter natronlut har läckt ut och allt har samlats upp i företagets säkerhetsdamm.


Räddningstjänsten finns på plats och ett förberedande arbete för att sanera närområdet har inletts.


Ingen människa har kommit till skada.


Natronlut är ej klassat som giftigt. Ämnet är däremot klassat som starkt frätande.

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our privacy policy.