Discharge of Sodium Hydroxid in Perstorp, Sweden

Ett utsläpp av cirka 200 liter av det kemiska ämnet natronlut inträffade strax före kl. 17.00 på tisdagen vid Perstorpkoncernens anläggning i Perstorp. Ett förberedande arbete för att samla upp den utsläppta mängden samt sanera området har inletts. Ingen människa har kommit till skada. 


Utsläppet skedde vid Neofabriken vid ett ombyggnadsarbete på en rörledning för natronlut, ett ämne som används som råvara i Perstorpkoncernens tillverkning av polyoler. Cirka 200 liter natronlut har läckt ut och allt har samlats upp i företagets säkerhetsdamm.


Räddningstjänsten finns på plats och ett förberedande arbete för att sanera närområdet har inletts.


Ingen människa har kommit till skada.


Natronlut är ej klassat som giftigt. Ämnet är däremot klassat som starkt frätande.