Environment Health Safety Quality
Stenungsund, Sweden
Application due: June 30 2022

Apply

Miljö- och Kemikaliespecialist

Perstorp OXO AB söker en kvalificerad Miljö -och Kemikaliespecialist.

Du kommer att ingå i vårt EHSQ-team och ha fokus på miljö- och kemikaliefrågor. Avdelningens uppdrag är att stötta och utveckla sitens verksamheter inom viktiga områden som kemikaliehantering, arbetsmiljö, yttre miljö, hållbarhet, skydd/säkerhet och kvalitet. I rollen ingår att stödja verksamheten och utveckla verksamhetens arbetssätt inom sitt expertområde. I rollen ingår också myndighetskontakter som rör kemikalier och miljö.

Vad kan vi erbjuda dig?

Site Perstorp har stort fokus på säkerhet och hållbarhet och hos oss erbjuds du ett spännande arbete med mycket kontaktyta mot andra avdelningar och även med övriga kemikalieindustrier i Stenungsund. Du får förutom de interna kontakterna även delta i externa nätverk och i arbete med vår globala organisation. Siten driver många framtidsprojekt där du kommer att ha en viktig roll. Ett exempel är att delta i arbetet med att etablera en ny metanolfabrik baserad cirkulära och förnybara råvaror i ett hållbarhetsprojekt som också finansieras av externa medel. Ett av många steg på Perstorps resa mot finite material neutral.

Vi anser att balans i livet är en förutsättning för känna arbetsglädje och engagemang. Därför är det självklart för oss att underlätta för våra medarbetare att förena arbete och familjeliv. Vi stödjer också friskvård och träningsmöjligheter på arbetsplatsen.

Dina framtida arbetsuppgifter

 • Driva och utveckla sitens kemikaliearbete och vara sitens specialist inom Reach och CLP
 • Bevaka och säkerställa efterlevnad av kemikalie- och miljölagstiftning
 • Administrera och utveckla IChemistry
 • Samordna kemikaliefrågor med Perstorps globala organisation
 • Genomföra riskbedömningar för kemikalier
 • Leda och genomföra miljöutredningar och miljöriskanalyser
 • Utbilda personal i miljö- och kemikaliefrågor
 • Arbeta med incidentutredningar och verksamhetsledningssystem (exempelvis ISO 14001 och 9001)
 • Driva projekt och förbättringsarbete inom ramen för avdelningens ansvarsområden.
 • Stötta organisationen i frågor rörande vattenmiljö samt samordna och övervaka kontrollprogram för vatten
 • Driva förbättringsarbeten inom kemikalie- och miljöfrågor
 • Bistå i tillståndsprocesser och ansvara för myndighetskontakter

Vem är du?
Vi söker dig som har en universitetsutbildning med inriktning mot kemi, miljövetenskap eller toxikologi eller annan relevant inriktning. Kunskap om miljö- och kemikalielagstiftning är viktigt. Erfarenhet från myndighetssidan är meriterande. Vi tror att du drivs av en utmaning att utveckla och ständigt förbättra. Du har förmåga att lyssna och kommunicera, driva projekt och att arbeta målinriktat. Du uppskattar teamarbete och har ett genuint engagemang för säkerhetsfrågor. Du uttrycker dig obehindrat både muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

Du är en person med stor drivkraft och som tycker om att ta till dig ny kunskap och att dela den med kollegorna. Du har god förmåga att lyfta blicken och se helheten och utifrån detta perspektiv utveckla och driva på ett förbättringsarbete. Du har ett genuint intresse för kemikalie- och miljöfrågor och känner dig hemma i produktionsmiljö. Du trivs med att ta ansvar och att driva ditt arbete självständigt till uppsatta mål.

Kontaktpersoner

Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Annette Wendt,  EHSQ Chef, på tel. 0733 133802.

Facklig kontaktpersoner är: Jenny Karsberg, Akademikerna, tel. 0303 383277. Heidi Walleniusen Englund 0734 274798.

Välkommen med din ansökan på www.Perstorp.com senast den 2022-03-31.

Perstorp tror på att förbättra vardagen, så att den blir säkrare, bekvämare och mer miljövänlig för miljarder människor över hela världen. Som ett världsledande specialkemikalieföretag bidrar våra innovationer med väsentliga egenskaper till en mängd olika produkter som används varje dag, överallt. Du hittar oss i allt från din bil och mobiltelefon till vindkraftverksparken och den lokala mjölkbonden. Enkelt sagt, vi arbetar för att göra bra produkter ännu bättre, med en tydlig hållbarhetsagenda.

Perstorp grundades 1881, våra innovativa produkter och lösningar bygger på mer än 135 års erfarenhet och representerar en komplett kedja av lösningar inom organisk kemi, processteknik och applikationsutveckling. Perstorp har cirka 1 350 anställda och tillverkningsenheter i Asien, Europa och Nordamerika. Försäljningen år 2020 uppgick till 9.2 miljarder kronor.

Site Stenungsund är belägen på västkusten ungefär 50 km norr om Göteborg. Anläggningen togs i drift 1980 och har ingått i Perstorpkoncernen sedan 2001. Främsta produkter som tillverkas här är aldehyder, organiska syror, alkoholer, mjukgörare och det förnybara bränslet RME.

Läs mer på www.perstorp.com

 

Apply