Perstorp förvärvar fabrik för produktion av biodrivmedel i Norge

"Vi har ambitiösa tillväxtplaner för biodrivmedel nu och i framtiden, och vi ser hur behovet kommer att öka för att möta världens klimatutmaningar. För att kunna växa med marknaden behöver vi tillförsäkra oss mer produktionskapacitet, och med den norska anläggningen kan vi snabbt kombinera Perstorps unika kunnande med befintlig utrustning. Den nya anläggningen kommer att ge oss nästan fördubblad produktionskapacitet ", säger Lars Lind, Vice President Biofuels.

Förvärvet gör det möjligt för Perstorps kunder på den svenska marknaden att växa med Verdis Polaris ™, marknadens premiumvarumärke för biodiesel. Med förvärvet kommer bolaget även att kunna växa på den norska marknaden, där miljömedvetenheten ökar och kommande lagstiftning blir tuffare.

Anläggningen i Fredrikstad producerar biodiesel från rapsolja precis som Perstorps nuvarande biobränsleanläggning i Stenungsund, Sverige. Förvärvet kommer också att öka flexibiliteten, både vad gäller att utveckla produkterna ytterligare när det gäller prestanda för vinterförhållanden, och att utveckla biobränsle av andra icke gröde-baserade råvaror.

"Jag är mycket glad över att kunna genomföra detta förvärv och ser mycket positivt på utvecklingen av biobränslemarknaden både i Sverige och i Norge. Perstorp kommer att göra allt för att fortsatta stödja våra kunder i utfasningen av fossila drivmedel", avslutar Lars.

Anläggningen kommer att verka under Perstorps nuvarande tillverkningssite i Stenungsund, och ambitionen är att vara igång i slutet av året.