Ensilering är en naturlig metod för att bevara näringsinnehållet i fodret.

5 goda skäl att ensilera ditt grovfoder med ProMyr™

  1. Bidrar till god djurhälsa och produktkvalitet med minimala nivåer av mögel och toxiner
  2. Hämmar tillväxt av oönskade mikroorganismer och hindrar biokemisk nedbrytning
  3. Fodret smakar bättre vilket leder till ökat fodertintag
  4. Säkerställer hygienisk kvalitet och lagringsstabilitet
  5. Minskade TS-förluster bidrar till en bättre miljö genom optimering av vallarealens nyttjande, minskad ammoniakavgång och högre foderkvalitet

Antonia Tacconi

Global Product Manager Gut Health

Contact me