Specialisten Perstorp

 • Specialiserade veterinärer och agronomer inriktade på näringsfysiologi med gedigen kompetens att ge dig rätt förutsättningar för att optimera din produktion
 • Produkter framtagna i samarbete med SLU - Sveriges Lantbruksunversitet och Ghent universitet i Belgien
 • Unika och patenterade fodertillsatser anpassade för de lokala förhållandena
 • Löpande utveckling och forskning för att förbättra foderkvalitet, djurhälsa och lönsamhet
 • Dedikerat supportteam från Perstorp som bistår med rådgivning att ensilera rätt med ProMyr™
 • Pumplösningar för säker och effektiv dosering av dina produkter - Perstorppumpen
 • Dedikerat supportteam från Perstorp för vatten- och fodertillskott för en förbättrad mag- och tarmhälsa och högre produktion 

En garanti för kvalitet och hållbarhet

 • Samtliga produkter uppfyller ISO-standard
 • Samtliga produkter uppfyller myndighetskraven
 • Samtliga produkter är märkta enligt senaste gällande regler och förordningar
 • Samtliga produkter produceras i västeuropa och med hjälp av väldokumenterade processor
 • Produkter speciellt framtagna för att verka i nordiskt klimat
 • Våra råvaror är till 80% producerade av Perstorp
 • Vi försöker jobba med högkoncentrat för att minska miljöpåverkan vid transport