Project Air beviljat stöd från Industriklivet

Project Air har beviljats ett stöd på strax under 295 miljoner kronor från Energimyndigheten. Stödet är en del av satsningen Industriklivet som stödjer industrins omställning till nettonollutsläpp. Målet med Project Air är att minska utsläppen av koldioxid sett över hela värdekedjan med cirka 500 000 ton per år. Energimyndighetens bekräftade stöd är ett instrumentalt steg på vägen mot att realisera Project Air.

Ambitionen med projektet är att byta ut de 200 000 ton fossil metanol som Perstorp varje år köper in till produktionen i Europa, mot egenproducerad fossilfri metanol som tas fram genom att utnyttja restströmmar och fånga in och använda koldioxid från produktionen. Tillsammans med en ny elektrolys-anläggning och biogas kommer anläggningen att årligen tillverka 200 000 ton cirkulär metanol.

"Det är direkt avgörande för samhällets klimatomställning och målet att nå ett cirkulärt fossilfritt välfärdssamhälle, att vi påskyndar användningen av ny innovativ grön teknik i industriell skala. Därför är denna satsning strategiskt viktig", säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Läs Energimyndighetens pressmeddelande för mer information.

Om Project Air

Project Air tar industrin ett steg närmare klimatneutralitet genom cirkulära produktionsmetoder. Projektet är ett samarbete mellan Perstorp, Fortum Sverige och Uniper. Energimyndighetens stöd på strax under 295 miljoner kronor motsvarar 14 procent av projektets kostnader. Bolagen söker därutöver stöd för projektet inom EUs innovationsfond. Besked från fonden väntas under sista kvartalet 2021. Anläggningen planeras att vara i drift 2025 och kommer då att reducera koldioxidutsläppen med ungefär 500 000 ton per år mätt över hela värdekedjan. Detta motsvarar CO2-utsläppen från hela Sveriges inrikesflyg på ett år.

Läs mer om projektet här >>

Håkan Kihlberg

VP Strategic Projects & Processes

+46 435 376 51

Contact me

Lovisa Hermansson

Corporate Communications Manager

+46 40 691 87 43

Contact me

Håkan Kihlberg

VP Strategic Projects & Processes

+46 435 376 51

Contact me

Lovisa Hermansson

Corporate Communications Manager

+46 40 691 87 43

Contact me