Att spara kostnader och minska CO2-utsläppen genom god ensilagehantering

Använd ProMyr™

Varje lantbrukare vet att ett effektivt foderutnyttjande sparar kostnader för att producera mjölk. Vad de flesta bönder inte inser är genom att förhindra fodertorrsubstansförluster, så minskar de också väsentligt sina CO2 utsläpp.

De flesta förlusterna av foder på en mjölkgård, kan förknippas med felaktiga beslut i ensilage processen. Vi har tre huvudsteg som kan kopplas tillbaka till upp till 40 % av torrsubstans-förlusterna. I alla de tre stegen, förvandlas värdefull torrsubstans till koldioxid (CO2) och vatten (H2O), genom nedbrytande mikroorganismer:
Stadium 1: Respirations förluster efter avslagning av grödan (5-10%)
Stadium 2: Förluster under en långsam anaerob jäsningsfas i silon eller balen (10-15%)
Stadium 3: Utfodringsförluster, när ensilaget utfodras till djuren (15-20%)

Den största enskilda förlusten av torrsubstans och koldioxid (CO2) sker under utfodringen av ensilaget, eftersom syre (O2) finns tillgängligt för jäst och mögel och som växer till i ensilaget. Denna förlust kan endast förhindras genom att använda ett ensileringsmedel innehållande propionsyra, som är den mest effektiva molekylen, för att hämma jäst- och mögeltillväxt.
Vid en genomsnittlig förlust på 20 % torrsubstans, kan en lantbrukare förlora ca 1000 kr/ton ensilage, beaktat ett pris av 4500 kr/ton ensilage. (Värde 1,50 kr/kg ts * 1000/0,35 % ts ~ 4500 kr/ton ensilage)
Därför innebär en god strategi vid ensileringen inte bara sparade kostnader, den minskar också CO2-utsläppen.

Vill du veta mer kontakta vår specialist Lennart Wiklund.