Hur organiska syrabaserade ensileringsmedel hjälper djuren att hålla sig friska

Dags att ensilera med ProMyr™!

 

  • Minskad mjölkproduktion
  • Reducerat foder- och torrsubstansintag, fodervägran, dålig foderomvandlingsförmåga, matsmältningsbesvär
  • Oregelbundna brunstcykler, embryonal död, många semineringar per dräktighet, lägre antal dräktigheter, förändringar i hormonsystem, undertryckt immunförsvar, minskad fertilitet, kastningar
  • Högre celltal Aflatoxin kan orsaka hälta, mastit och juverinflammation hos nötkreatur. Aflatoxin är cancerframkallande för människor.

Kom ihåg att förebyggande är alltid billigare än brandbekämpning!
Tack vare att använda ett organisk syrabaserat ensileringsmedel såsom ProMyr™ kan du spara och skydda ditt grovfoder och dina djurs hälsotillstånd samtidigt. Organiska syror stödjer en snabb och perfekt fermentering på samma gång som grödan ensileras. Vid utfodringen och vid fullfodermix (TMR), kan ProMyr™ blandas i mixen och förhindrar uppvärmningen av fodret och minimerar risken för fodervägran. Alla dessa åtgärder kommer att hjälpa till att förebygga mögel- och jästtillväxt och bildandet av mykotoxiner.

Vi ser fram emot att hjälpa dina djur att hålla sig friska! Vänligen kontakta Lennart Wiklund, vår expert på ensilering.

Cows eating TMR