Säkert sätt att applicera ProMyr™ i ensilaget

Applicera ProMyr™ i ensilaget

  1. Placera munstycket så tidigt som möjligt, gärna i inmatningsskruven med en solid stråle.
  2. Använd en flödesmätare så att du vet vilken mängd som tillsätts, analog eller digital.
  3. Mät/väg lasset så att du vet hur mycket det väger.
  4. Kontrollera regelbundet att mängd grönmassa stämmer överens med förbrukad produkt.
  5. Använd automatisk start/stopp så att det alltid tillsätts produkt bara när vagnen lastas.
  6. Placera aldrig munstycket i luftströmmen eller längst ut på den vinklingsbara plåten i änden på hacken då förlusterna är som störst.

Vill du veta mer om applicering av ensileringsmedel, kontakta Clipton som är expert på utrustning.

www.clipton.com