Perstorp i Almedalen 2023

Kemiindustrin är en förutsättning för andra industriers, och för hela samhällets, omställning. Både genom att kemi är en förutsättning för många av de innovationer och lösningar som omställningen är beroende av, men också för att vi genom att gå från fossilberoende till hållbara råvaror och cirkulära lösningar minskar växthusgasutsläppen i de flesta värdekedjor och slutprodukter.

Därför är det viktigt att vi skapar en hållbar kemiindustri som kan fortsätta att vara en drivande kraft i den hållbara omställningen av samhället. Men för att vi ska kunna vara globalt konkurrenskraftiga krävs tillgång till hållbara råvaror som biogas, elförsörjning och vätgas. Det finns vi på plats i Almedalen för att diskutera och belysa. Du hittar oss i vimlet och i följande programpunkter:

Tisdag 27/6, kl 17-18

Kommer president Biden lägga krokben för industrins omställning i Sverige?
Plats: Klosterlängorna
Arrangör: Uniper 
Medverkande från Perstorp: Anna Berggren, VP Sustainability

Torsdag 29/6, kl 9:15-10:00

Kemi är lösningen - industrins omställning mot cirkulära kolkällor
Plats: Strandvägen 4.1, "Dagens Industri”
Arrangör: IKEM 
Från Perstorp: Cecilia Svensson, EVP Sustainable Transformation

Torsdag 29/6, kl 10:00-10:50

Industrins elanvändning 2030 - var och när behövs ny elproduktion när elöverskottet försvinner?
Plats: Rosa huset, Hästgatan 2
Arrangör: SKGS 
Medverkande från Perstorp: Adam Kanne, VP Public Affairs

Torsdag 29/6, kl 10:10-11:00

Svensk miljöpolitik – hjälper eller stjälper den kemiindustrins gröna omställning?
Plats: Opinionstältet, Strandvägen 4
Arrangör: IKEM 
Medverkande från Perstorp: Jonas Heydl, VP Procurement 

Torsdag 29/6, kl 12:30-13:10

Vätgasrevolutionen förändrar energilandskapet – missar Sverige viktiga investeringar?
Plats: Strandvägen 4.1, "Dagens Industri”
Arrangör: Dagens Industri 
Medverkande från Perstorp: Cecilia Svensson, EVP Sustainable Transformation