Konservering av krossensilerad spannmål - effektivt sätt att öka lönsamheten

Animal Nutrition, Silage, Crimping
7 april 2017

Krossensilering av spannmål är för närvarande en av de mest avancerade sätt att få kvalitetsfoder för alla produktionsdjur. Med användning av tekniken för krossensilering ökar lönsamheten på gården, lägre kostnaderna för skörd av spannmål i jämförelse med torkning. Metoden reducerar arbetskostnaderna, ger högre näringsvärde och en bättre foderkonsumtion. Att spannmålen skördas i ett tidigare skede av mognandet, skapar större flexibilitet och leder till en effektivare användning av maskiner och mänskliga resurser.

För att säkerställa en lönsam krossensilering, ska följande riktlinjer beaktas:

• Kontrollera och rengör utrustning och maskiner innan säsongen.
• Förbered noga området där spannmålen ska lagras så att den är torr, har bra bärighet och skyddad mot skadedjur.
• Använd kraftig plast av hög kvalitet som klarar hårt packad och lufttät lagring av krossad spannmål.
• För att säkerställa långtidsförvaring av krossad spannmål, är det nödvändigt att använda ett effektivt kemiskt konserveringsmedel baserat på propionsyra, som ren propionsyra eller ProSidTM MI 700. Vid vattenhalter över 30 % och till köttdjur kan även ProMyrTM NT 570 eller ProMyrTM XR 680 användas. OBS! myrsyrabaserade produkter skall inte användas för konservering av spannmål till mjölkkor.
• Montera munstyckena på en lämplig plats för applicering av syran, detta för att maximera dess fördelning i spannmålen och minimera förlusterna.
• Behandla spannmålen genom att syrabehandla omedelbart efter krossningen, detta för att förhindra den från att ta värme. Öka doseringen om utfodringen ska ske under t.ex. sommaren.
• Säkerställ korrekt packning för att få lufttät förvaring.
• Öppna inte plasttuben/silon innan sex veckor, så att lagringsprocessen avslutas.
• Undersök regelbundet för eventuella skador av plastfilmen som orsakats av t.ex. fåglar och gnagare. Laga omedelbart eventuella skador.

Bagged silage

 

 

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda vår webbplats samtycker du till alla cookies i enlighet med vår integritetspolicy.