Perstorp AB satsar på Perstorp Gymnasium med ett nytt program hösten 2016

Som ett led i att säkra sin framtida kompetensförsörjning, satsar Perstorp AB på Perstorp Gymnasium som hösten 2016 kommer att erbjuda ett nytt yrkesinriktat program, nämligen El- och energiprogrammet med inriktning på automation. Det är ett treårigt program som ska utbilda elever för att arbeta med automatiserade produktionssystem. Perstorp Gymnasium har sedan många år utbildat gymnasieelever inom det Industritekniska programmet med inriktning Kemisk process.

Perstorp AB är huvudman för Perstorp Gymnasium och skolan har ett nära samarbete med det globala kemiföretaget.  Skolans rektor Åsa Persson ser fram emot ett nytt spännande läsår;

 – Vi är glada över att få möjligheten att satsa på framtiden och det är väldigt positivt att skolans verksamhet utökas med ytterligare ett program. Vi kommer inledningsvis att ha fem platser på det nya programmet, men jag ser fram emot att kunna utöka antalet platser under kommande år, säger Åsa.

Anders Hansson, chef för Perstorpkoncernens produktionsverksamhet i Perstorp tror att den nära kopplingen av skolans undervisning till kemiföretagets verksamhet har stor betydelse för båda parter.

 – Gymnasieskolans nära koppling till Perstorpkoncernens verksamhet här i Perstorp utgör en fantastisk möjlighet. Eleverna får möjlighet till sommarjobb, praktikplatser och senare fasta arbetstillfällen och Perstorp får en mycket kvalificerad rekryteringsbas till flera olika yrkesroller. Det nya programmet har faktiskt kommit till utifrån ett direkt initiativ från vår underhållsavdelning, säger Anders.

Många av eleverna har också ambitionen att läsa vidare och alla elever som väljer Perstorp Gymnasium ges möjlighet till behörighet till studier på högskola och universitet. En målsättning för skolan är att skapa förutsättningar för en naturlig övergång till vidare studier för de elever som vill, när de gått klart sina tre år hos Perstorp Gymnasium.
El- och energiprogrammet är ett yrkesinriktat program som har fyra inriktningar och i Perstorp kommer man under läsåret 2016/2017 att ha inriktningen automation. Inriktningen kan leda till yrken som till exempel automationstekniker, processtekniker och industrielektriker.

 – Den nya utbildningen ska bland annat träna eleverna i att kunna använda rätt material och verktyg samt att kunna planera och utvärdera en arbetsprocess. Vi tycker att det är viktigt för elevernas utveckling att de har möjlighet att arbeta nära verkliga produktionsmiljöer. Det är också därför som varje elev i årskurs 3 erbjuds praktik hos Perstorpkoncernen, vilket har visat sig vara väldigt framgångsrikt för tidigare elever på det Industritekniska programmet, avslutar Anders Hansson.

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Persson, Rektor Perstorp Gymnasium


Om Perstorp Gymnasium:
Perstorp Gymnasium är en liten skola med stor gemenskap. Skolan har tre klasser med respektive 30 elever i varje. Huvudman för skolan är kemikoncernen Perstorp AB som med mer än 130 år i kemibranschen är världsledande inom flertalet områden. För mer information, vänligen kontakta rektor Åsa Persson eller läs mer på PG's Facebook-sida>>

Välkommen också på Öppet Hus lördagen den 14/11 kl. 10-13.

Läs mer om Perstorp Gymnasium här>>

Åsa Persson

Headmaster Perstorp High School

+46 435 376 90

Contact me

Cecilia Svensson

EVP Communications & Sustainable Transformation

+46 40 635 88 30

Contact me