Bioplast 2015 på Elmia Polymer – kom och lyssna på oss!

Linda Zellner, projektledare för bioplaster på Perstorp, kommer vara en av föredragshållarna på Bioplast 2015 nästa vecka. Välkommen att lyssna och ställ frågor!

Perstorp är ett företag med lång historia, men som tänker nytt. Vårt fokus på hållbar utveckling har lett till att vi satsar bland annat på bioplaster. Där ser vi både möjligheter men också utmaningar att nå ut i värdekedjan med nya innovativa och hållbara lösningar. Hur kan vi driva på utvecklingen ytterligare och nå ut med nya material när vi ser att behoven finns?

Dessa frågeställningar kommer vår projektledare inom bioplast, Linda Zellner, att behandla under Bioplast 2015 (länk) på Elmia Polymer (länk). Linda talar på onsdagen den 22 april på temat ”Bioplaster – nya material, möjligheter och utmaningar” klockan 14.10.

Välkommen att lyssna och ställa dina frågor!
För mer information, vänligen kontakta Linda.

Elmia Polymer går av stapeln tisdagen den 21 april nästa vecka. Det här är en av de största mässorna i Skandinavien med fokus på plast- och gummiindustrin, och domineras normalt av traditionella plastmaterial. I år tillägnas dock eftermiddagen den 22 april till Bioplast 2015, med flera presentationer om bioplastbranschen idag.

Linda Zellner

Director Innovation - Materials and Animal Nutrition

+46 435 382 91

Contact me

Linda Zellner

Director Innovation - Materials and Animal Nutrition

+46 435 382 91

Contact me