Perstorp lanserar ny biodiesel för nordiskt klimat

Ny förbättrad kvalité - patentsökt process beviljad av PRV

- Verdis PolarisTM B100 är en biodiesel för dig som redan idag kör på 100 procent RME eller som ska gå över till gröna transporter. Vår speciella efterbehandlingsprocess, gör att våra kunder får en biodiesel som är så väl förberedd för nordiskt klimat som möjligt. Förenklat kan man säga att vi i efterbehandlingen simulerar vinter och lagring hos oss. Genom att använda bland annat temperaturförändringar, uppehållstider och avancerad filtrering i flera steg, optimerar vi driftsäkerheten redan vid tillverkningen. Ytterligare en anledning att köra på Verdis PolarisTM B100 är att du halverar dina koldioxidutsläpp. Ett välgrundat argument i pågående miljödebatt, säger Susanne Eckersten, produktchef för biodiesel Verdis PolarisTM B100.

Nytt namn på grön biodiesel (100 procent RME)

Produktnamnet Verdis PolarisTM B100 ska hjälpa till att uppmärksamma den nya biodieseln, men också sätta produkten på kartan som det miljövänliga alternativet.

- Att denna B100 får ett eget namn är speciellt i sig, men så är det också en helt unik produkt, säger Susanne Eckersten.

Namnet är en ordlek där Verdis (vert på franska) står för "det gröna" i dubbel bemärkelse. Det vill säga: Verdis PolarisTM B100 är inte bara ett förnybart, grönt bränsle utan det är också grönt till färgen. Polaris (Polstjärnan på latin) symboliserar att vår biodiesel är anpassad för ett kallt nordiskt klimat och producerad med omtanke om såväl miljö som vår globala framtid.

- I marknadsföringen av Verdis PolarisTM B100 har vi valt att visualisera produktens fördelar med hjälp av polarsken i såväl bildspel som övrig kommunikation. Polarsken är ett naturfenomen som uppträder på våra norra breddgrader och oftast som grönt sken på himlen. Symboliken är slående, säger Åsa Åberg, marknadskommunikationsansvarig på Perstorp.

Lanseringen av Verdis PolarisTM B100 kommer att ske i flera steg, med start på World Bioenergy 2012, 29-31 maj på Elmia i Jönköping, monter B03:58.

Fakta Verdis PolarisTM B100

Biodieseln tillverkas av nio delar rapsolja och en del metanol. Ut ur processen kommer nio delar biodiesel och en del glycerin. Glycerinen används som förnybar råvara i till exempel färgtillverkning. Tekniken som används vid framställningen av biodiesel i Perstorps fabrik kallas för Esterfip-H och är utvecklad av det franska företaget Axens. Denna teknik innebär att produkterna redan från början blir mycket rena och av hög kvalitet. Vi tillsätter inte några ytterligare ämnen vilket gör att vår biodiesel har lågt vatteninnehåll samt låga halter av metaller, fosfor och andra föroreningar. Verdis PolarisTM B100 genomgår därefter ytterligare en omfattande efterbehandlingsprocess som är patentsökt och beviljad av PRV.För vidare information, var vänlig kontakta:
Susanne Eckersten, Produktchef Perstorp BioProducts AB,
telefon: 0435-38 770, mobil: 0734 -27 49 85, e-post: [email protected]

Cecilia Svensson

EVP Communications & Sustainability

+46 40 635 88 30

Contact me