Inga restriktioner för mjölkproduktionen per gård i EU

Lennart Wiklund
Lennart Wiklund
Business Development Manager
+46733133880
22 mars 2017

Sedan 1 april 2015 finns det inga restriktioner för mjölkproduktionen per gård i EU.

Många lantbrukare passade då på att expandera. Men naturligtvis, fler kor producerar mer gödsel som har en stor miljöpåverkan.

Eftersom det finns begränsningar för hur mycket fosfor som får tillföras åkermarken finns det några åtgärder som går att göra på gårdsnivå:
– Lägre mängd fosfor i koncentratet, för att minska inflödet till gården
– Effektivare användning av mineraler på gården.

En väl ensilerat ensilage kan ge dig:
– Lägre behov av koncentrat vilket ger mindre extern tillförsel av fosfor.
– Högre mjölkavkastning av egenproducerat foder ger i slutändan en bättre totalekonomi och resursutnyttjande per kg mjölk.

Vill du veta mer kontakta Lennart Wiklund vår expert på ensilering.

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our privacy policy.