Organisationsförändring vid Perstorp Oxo AB

Charlotte Wrennfors
HR and Communication Manager
+46 303 38 32 87
1 december 2016

För att möta våra kunders förväntningar samt den ökade konkurrensen från omvärlden har Kemiföretaget Perstorp Oxo AB inlett förhandlingar med personalorganisationerna om en organisationsförändring med tillhörande kompetensväxling.

I samband med detta varslar Perstorp Oxo AB 35 personer om uppsägning, 13 kollektivanställda och 22 tjänstemän.

För ytterligare information, vänligen kontakta Charlotte Wrennfors, HR & Kommunikationschef.

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our privacy policy.