Organisationsförändring vid Perstorp Oxo AB

För att möta våra kunders förväntningar samt den ökade konkurrensen från omvärlden har Kemiföretaget Perstorp Oxo AB inlett förhandlingar med personalorganisationerna om en organisationsförändring med tillhörande kompetensväxling.

I samband med detta varslar Perstorp Oxo AB 35 personer om uppsägning, 13 kollektivanställda och 22 tjänstemän.

För ytterligare information, vänligen kontakta Charlotte Wrennfors, HR & Kommunikationschef.