Perstorp och Project Air förnyar svensk miljardsatsning på grön kemi

Sveriges ledande kemikoncern Perstorp har tillsammans med partnerföretagen Fortum och Uniper idag lämnat in en ansökan till Europeiska innovationsfonden om stöd för Project Air, uppgående till 97 miljoner Euro. Project Air är en i Sverige unik satsning som, genom att bygga en produktionsanläggning för hållbar metanol i Stenungsund, kan reducera världens koldioxidutsläpp med 400 000 ton - motsvarande nära 1 procent av hela Sveriges nuvarande utsläpp.

Genomförandet av Project Air kan innebära en kraftigt ökad efterfrågan på biogas i Sverige, med tillhörande ekonomiska och klimatmässiga fördelar. I framställningen av hållbar metanol används biogas, vätgas från elektrolys samt restströmmar och koldioxid som återvinns från Perstorps befintliga verksamhet. Det innebär att projektet använder kolatomer som annars skulle blivit till koldioxidutsläpp. 

Målsättningen är att redan 2026 nå storskalig produktion av hållbar metanol, som sedan ingår i kemiprodukter med tusentals olika applikationsområden. Därmed möjliggörs minskat klimatavtryck i många olika värdekedjor. 

En viktig förutsättning för att kunna genomföra projektet framgångsrikt är att det finns tillgång till biogas i tillräckliga volymer för industriellt bruk till marknadsmässiga priser. Biogas är dock en bristvara idag, vilket belystes av EU i responsen till Project Airs tidigare ansökan om stöd ifrån innovationsfonden.

Eftersom kemiindustrin är så viktig för den totala omställningen i samhället, så är det angeläget att Project Air blir verklighet. Projektet utgör en unik möjlighet, men också en utmaning för svensk industri- och energipolitik. Det kommer att vara ett av många industriella transformationsprojekt med behov av biogas som insatsvara, vilket Sverige behöver ta höjd för”, säger Jan Secher, VD för Perstorp. 

Perstorp bedömer att Project Air med sin uppdaterade ansökan har goda möjligheter att godkännas av EU:s Innovationsfond, men undersöker också alternativa finansieringsvägar. Den totala investeringen i Project Air beräknas till ungefär 2 457,5 miljoner kronor.

Lovisa Hermansson

Corporate Communications Manager

+46 40 691 87 43

Contact me