EU:s Innovationsfond ger svenskt industriomställningsprojekt toppoäng

Med hjälp av infångad koldioxid och andra restmaterial vill kemikoncernen Perstorp tillsammans med Fortum och Uniper tillverka hållbar metanol i stor skala, vilket vore ett avgörande steg mot en klimatneutral industri. Nu har EU:s Innovationsfond meddelat att projektet gått vidare för fortsatt utvärdering.

Project AIR är ett unikt och storskaligt projekt som från 2025 kommer att minska koldioxidutsläppen med 500 000 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från Sveriges inrikesflyg. Detta görs genom att på Perstorps fabriksområde i Stenungsund bygga världens största anläggning för att fånga in och använda koldioxid och andra restströmmar. Tillsammans med en ny elektrolysanläggning och biogas kommer anläggningen att årligen tillverka 200 000 ton hållbar metanol, vilket möjliggör hållbara kemiprodukter som ingår som insatsvaror till en mängd branscher och slutprodukter så som färg, möbler, elektronik och vindkraftverk.

För att finansiera Project AIR har Perstorp, Fortum och Uniper sökt stöd från EU:s innovationsfond. I deras utvärdering får Project AIR högsta möjliga poäng vad gäller minskning av koldioxidutsläpp och innovation, vilket totalt ger 14 av 15 möjliga poäng. Project AIR har därmed valts ut för att utvärderas vidare i ett nästa steg.
 
EU:s Innovationsfond beskriver projektet i sin utvärdering:
“The proposed large-scale sustainable production of methanol demonstrates for the first time increased flexibility and efficiency in using different raw materials (e.g. bio-methane, tail gas, CO2 effluent streams). In addition, it also uses the recycled carbon sources together with captured CO2 for methanol circular production. Furthermore, the proposed plant will use waste water instead of municipal water as a feedstock in the electrolysis station. The waste water as a feed stock is not used in any other commercial electrolysers. The proposal represents breakthrough innovation. Moreover, the integration processes, manufacturing, control and operations of the project have not been demonstrated elsewhere; this is a first of a kind and is a breakthrough. This is excellent.”

EU:s Innovationsfond är ett initiativ för att minska utsläpp av koldioxid i Europa. Slutgiltigt besked om vilka projekt som beviljas stöd ges i slutet av 2021.

Lovisa Hermansson

Corporate Communications Manager

+46 40 691 87 43

Contact me