Mer mjölk från ensilage

Animal Nutrition, Silage, Crimping
28 februari 2017

Eftersom kostnaderna för koncentrat som kompenserar för dålig ensilagekvalitet kan vara tre till fyra gånger så hög, är det ekonomiskt mycket viktigt att producera så mycket mjölk från grovfoder som möjligt.

Att utfodra ensilage med hög kvalitet kräver 3 viktiga faktorer:
1) Tiden för skörd av gräs eller majs
2) Att se till att fermenteringsprocessen i ensilaget i silon eller balen styrs
3) Förebyggande av aerob förlust under lagring och utfodring

Tiden för skördandet av gräs eller majs har en inverkan på fodervärdet och smältbarheten. Mycket viktigt är rätt balans mellan starkt jäsbara komponenter såsom socker, cellulosa och stärkelse och fiberinnehåll som stimulerar idisslingen.
God fermentering av ensilaget efter skörd är baserad på en snabb reduktion av syre genom väl packning i silon och den snabba sänkningen av pH, som avstannar mikrobiell förbrukning av mycket värdefulla näringsämnen i ensilaget.
Förebyggande av aerob förlust är oerhört viktigt eftersom det kan stå för mer än 50 % av totala torrsubstansförlusterna i ett ensilage. Huvuddelen för aerob förlust är att jäst förbrukar mjölksyra, som bör förebyggas genom att använda rätt ensileringsmedel.

Ensileringstillsatser innehållande myrsyra och propionsyra bör användas när följande riskfaktorer föreligger:
a) Hög vattenhalt
b) Majs och helsädesensilage
c) Ensilage med en torrsubstanshalt över 40 %
d) Ensilage som utfodras under varma väderförhållanden
e) Ensilage med långsam uttagshastighet
f) När ensilage flyttas från en silo till en annan

Att producera mer mjölk av högkvalitativt ensilage, har positiva effekter på djurens hälsa och välbefinnande vilket resulterar i ett bättre ekonomiskt resultat för din gård.Vill du veta mer vänligen kontakta vår specialist på ensilering Lennart Wiklund!

cow in field with milk jar

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda vår webbplats samtycker du till alla cookies i enlighet med vår integritetspolicy.