Perstorp bygger ny Pergrip™-anläggning för natriumformiat för avisning

  • Den nya anläggningen byggs för att öka produktionskapaciteten för Pergrip™ Run NF-natriumformat inför vintern 2019/20 
  • Investeringen optimerar produktionskostnader och logistik samt höjer servicenivån 

Perstorp, en global ledare inom specialkemikalier, har meddelat att företaget bygger en ny anläggning i Perstorp. Den nya anläggningen ökar kapaciteten för Pergrip™ Run NF, avisningsprodukten med natriumformiat för rullbanor (landning-och startbanor). 

Perstorp har, tillsammans med partnern Dalshult, enats om att bygga en anläggning för granulering av natriumformiat för avisning. Den nya anläggningen är en stor investering som kommer att öka tillgängligheten och leveranssäkerheten för Pergrip™ Run NF, förstahandsvalet för avisning vid många ledande flygplatser i Europa tack vare dess höga prestanda och låga miljöpåverkan. Pergrip™ har ett mycket lägre koldioxidavtryck än konkurrentprodukterna inom avisning samt låg kemisk syreförbrukning. Det innebär mindre kontaminering i avloppsvatten från rullbanor och taxibanor och därmed mindre behov av behandling av detta vatten. Detta är en viktig faktor för att möta de stigande kraven på bättre miljöresultat från flygplatser och städer. 

”Tidigare har vi hämtat granulaten från multifunktionskompakterare, vilket har försvårat leveranskedjan. Denna investering hjälper oss att få en smidigare drift. Anläggningen, som bygger på toppmodern teknik, har en angiven kapacitet på 12 kMT per år och ska vara i drift inför den kommande vintersäsongen (2019/2020)”, säger Niklas Backman, Perstorp Supply Chain Manager.  

Den nya anläggningen blir en del av en specialiserad leveranskedja för avisning av rullbanor, med målet att garantera smidig och kontinuerlig drift av rullbanorna även i de tuffaste väderförhållandena.

Erik Himmer, Business Development Director, Deicer, säger följande: ”När det gäller att hålla flygplatser öppna även vid långvariga vinterförhållanden är avisningsproduktens tillgänglighet avgörande. Genom att vara integrerade hela vägen från formiatproduktion till granulering kan vi erbjuda kunderna ännu bättre service. Denna investering är också ett viktigt steg i vårt arbete med att etablera formiat som ett bättre val ur miljöperspektiv för avisning av annat än rullbanor, jämfört med befintliga kloridbaserade alternativ.” 

Erik Himmer

Business Development Manager

+46 435 382 07

Contact me