Narzędzie firmy Perstorp do analizy korzyści oferowanych przez odsiarczanie spalin w elektrowniach węglowych.

Dowiedz się, czy roztwory buforowe firmy Perstorp nadają się do stosowanych w elektrowni absorberów do odsiarczania spalin. Wykonaj poniższą symulację analityczną, aby dowiedzieć się, jak elektrownia może skorzystać na stosowaniu produktów naszej marki.

1. Absorber

Absorbery to grupy systemów kontroli jakości powietrza, które stosuje się do odsiarczania spalin. Do zmniejszania emisji SO₂ często używa się absorberów opartych na metodzie wapniakowej.

Czy obecnie w elektrowni działa absorber do odsiarczania spalin oparty na mokrej metodzie wapniakowej?

2. Roztwory buforowe

Roztwory buforowe to słabe kwasy, które pomagają ustabilizować pH w systemach. Pomagają zwiększyć wydajność absorbera opartego na mokrej metodzie wapniakowej.

Czy używasz dodatku buforującego do stabilizacji pH swojego absorbera?

3. Gips

Gips powstały podczas odsiarczania spalin wykorzystuje się do produkcji płyt gipsowo-kartonowych i elementów betonowych. Gips powstaje w wyniku oczyszczania spalin zawierających SO₂ z wykorzystaniem technologii odsiarczania opartego na metodzie wapniakowej (technologia mokrej metody wapniakowej z wymuszonym utlenianiem).

Czy w elektrowni powstaje gips?

4. Przepływ spalin

To jest pytanie kontrolne. Postaraj się udzielić odpowiedzi.

Określ zdolność produkcji energii elektrycznej w megawatach (MT) w połączeniu z absorberem.

120
840

Jaki jest przepływ spalin w Nm³/h przy pełnym obciążeniu?

500 000
3 600 000

To jest pytanie kontrolne. Postaraj się udzielić odpowiedzi.

Określ zdolność produkcji energii elektrycznej w megawatach (MT) w połączeniu z absorberem.

120
840
5. SO₂

To jest pytanie kontrolne. Postaraj się udzielić odpowiedzi.

Czy potrafisz wskazać typową zawartość siarki w wykorzystywanym węglu?

0.3 %
2.4 %

Zawartość SO₂ w spalinach jest związana z zawartością siarki w węglu.

Czy znasz standardowe wlotowe stężenie SO₂ w węglu w mg/Nm³?

800
6 000

To jest pytanie kontrolne. Postaraj się udzielić odpowiedzi.

Czy potrafisz wskazać typową zawartość siarki w wykorzystywanym węglu?

0.3 %
2.4 %
6. Wydajność recyrkulacji

Określ całkowitą wydajność recyrkulacji w m³/h i podaj liczbę pomp recyrkulacyjnych.

5 000
90 000
7. Koszt energii

Ile wynosi koszt energii (€/MWh)?

20
100
8. Zatwierdź

Gratulacje, udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania. Twój raport nt. korzyści płynących z procesu odsiarczania jest gotowy.

Aby wyświetlić wyniki, uzupełnij poniższe pola. Dzięki temu możliwe będzie także pobranie pliku PDF.

Formularz kontaktowy

Wprowadź swoje dane kontaktowe

Analiza podsumowania korzyści roztworu Elavero™

Poniżej znajduje się raport nt. korzyści płynących z procesu odsiarczania. Kliknij przycisk pobierania, aby pobrać plik PDF.

Podsumowanie obliczeń

Powód 1. – Oszczędzanie kosztów operacyjnych

Oszczędność wynikająca z odłączenia jednej pompy recyrkulacyjnej w elektrowni, w której odbywa się odsiarczanie spalin. Stały poziom emisji SO₂

Oszczędność kosztów operacyjnych
Oszczędność kosztów energii elektrycznej: 25.2 kW
Oszczędność kosztów energii elektrycznej 500 000 euro/year

Powód 2. – Większa wydajność zmniejszania emisji

Gdy do oczyszczania spalin dochodzi przy niezmienionej liczbie pomp, wynikającą z użycia roztworów buforowych wysoką wydajność usuwania SO₂ można przeznaczyć do zmniejszenia emisji SO₂. Poniżej znajduje się informacja dot. wzrostu wydajności zmniejszania spalin.

Większa wydajność zmniejszania emisji
Wzrost wydajności usuwania SO₂: 32.6 %
pdf-header

Dziękujemy za skontaktowanie się z nami!

Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie. Zachęcamy również do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Cieszymy się, że interesujesz się ofertą naszych produktów

Obliczenia opierają się na wymuszonym utlenianiu, którego wynikiem jest gips. Twoje odpowiedzi wskazują na to, że elektrownia jest wyposażona w dość przestarzały system (nie wytwarza gipsu). Z tego względu elektrownia może zaoszczędzić jeszcze więcej, niż wskazano w obliczeniach.

Cieszymy się, że interesujesz się ofertą naszych produktów

Niestety wygląda na to, że nasze rozwiązania oparte na mrówczanie sodu nie sprawdzą się w tym systemie. Roztwory buforowe zwiększają wartość systemów odsiarczania spalin opartych na mokrej metodzie wapniakowej poprzez stabilizację pH. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.

Adrian Harden

Product Manager, EMEA & Americas

+46 435 372 83

Contact me

Adrian Harden

Product Manager, EMEA & Americas

+46 435 372 83

Contact me