Bättre djurhälsa

När du ensilerar med ProMyr™ kan du räkna med ökad trygghet. Både vad gäller känslan att du har försäkrat dig om ett gott resultat och i reda pengar.

ProMyr bidrar till bibehållen god djurhälsa

• God djurhälsa och produktkvalitet med minimala nivåer av mögel och toxiner
• Säkerställd hygienisk kvalitet och lagringsstabilitet
• Ökade smaklighet i alla typer av ensilage
 
Den hygieniska kvaliteten på ensilaget har stor inverkan på djurens hälsa, möjligheterna att konsumera ensilaget och i slutändan mjölkkvaliteten. Därför är god hygien A och O om man ska upprätthålla ett gott hälsoläge i besättningen. Det gäller såväl hygienen i stallet som vid mjölkning, men även fodrets hygien. Ett dåligt foder försämrar immunförsvaret hos djuren och gör dem mer mottagliga för infektioner. Inte sällan syns detta genom ett förhöjt celltal i tankmjölken.

Egenskapen hos ProMyr att omedelbart sänka pH i grönmassan hämmar eller stoppar helt tillväxten av oönskade mikroorganismer. Svampar som Penicillium Roqueforti och bakterier som klostridier reduceras till ett minimum. Även lagringsstabiliteten ökar genom att jäst hämmas i sin tillväxt.

ProMyr är bevisat effektiv och ska ses som en naturlig investering i god djurhälsa.