Perstorp sätter hållbarhetsmål för vatten och avfall

Perstorp har lagt till nya hållbarhetsmål för vatten och avfall i sin hållbarhetsstrategi. Företagets långsiktiga hållbarhetsambition är att bli Finite Material Neutral, vilket omfattar vatten och avfall samt råvaror, energi och katalysatorer. 2021 fastställde företaget sina första 2030-mål, för utsläpp av växthusgaser (godkända av Science Based Targets initiative) och (eko) toxicitet: Nu har Perstorp lagt till ytterligare hållbarhetsmål i linje med företagets långsiktiga ambitioner.

De nya målen för 2030 (alla mäts med 2019 som basår) är:  

  • En absolut reduktion av färskvattenförbrukningen med 30 %.
  • En absolut reduktion med 30 % av farligt avfall som ska bortforslas.
  • En absolut reduktion med 30 % av icke-farligt avfall som ska bortforslas.    
- Färskvattensförbrukning och avfall är två områden som är mycket viktiga för att minska vår miljöpåverkan och arbeta för ökad cirkuläritet, säger Anna Berggren, Vice President Sustainability på Perstorp Group. 

- Brist på färskvatten är redan ett faktum runt om i världen och vi har ett ansvar att minska vår förbrukning och utnyttja andra vattenkällor. Vi måste också minimera avfallsproduktionen och hitta nya cirkulära lösningar för att återanvända och återvinna avfallsströmmarna till nya produkter, antingen själva eller så att en tredje part kan använda dem som råmaterial. Vi har satt upp ambitiösa och absoluta hållbarhetsmål som ska uppnås oavsett produktionstillväxt. För att kunna nå dessa mål har vi flera stora projekt som kommer att bidra till våra mål.

Alla Perstorps produktionsanläggningar använder vatten för flera olika ändamål, till exempel: för kylning, kemiska reaktioner och som värmeöverföringsmedium. Ett sätt att minska förbrukningen av färskvatten är att rena och återvinna avloppsvatten. Perstorp ser detta som en viktig teknologi och planerar att investera i projekt för återvinning av avloppsvatten vid flera av sina produktionsanläggningar. Ett projekt har redan påbörjats vid anläggningen i Stenungsund. Fullt utbyggt kommer det att spara 1,1 miljoner m3 färskvatten per år och förväntas tas i drift under 2023.

En viktig del för att minska det avfall som går till avfallshantering är att utveckla cirkulära lösningar där man använder avfallsströmmar som råmaterial för nya produkter. Ett exempel är Project Air, där infångad koldioxid tillsammans med restströmmar från Perstorps produktionsanläggning i Stenungsund kommer att användas som råmaterial för produktion av hållbar metanol som i sin tur kommer att ersätta all fossil metanol som Perstorp använder i Europa.

- En av Perstorps styrkor har historiskt sett varit vår förmåga att hitta användningsområden för restprodukter och omvandla dem till nya produkter, konstaterar Jan Secher, VD för Perstorp. 

- Att utveckla cirkulära lösningar och omvandla avfall till nya affärsmöjligheter ligger i linje med vår vision om att vara en leverantör av hållbara lösningar. Samtidigt som vi gör detta tar vi oss an en av de stora utmaningarna i vår bransch - att minska den negativa påverkan på miljö och samhälle, samtidigt som vi utvecklar nya hållbara produkter för våra kunder.

Lovisa Hermansson

Corporate Communications Manager

+46 40 691 87 43

Contact me