Project Air: Unik svensk grön kemiinvestering vinner stöd från EU:s Innovationsfond

EU:s innovationsfond har valt ut Project Air som ett av 17 stora europeiska projekt inom grön industriteknik som ska få dela på mer än 1,8 miljarder euro i stöd. Project Air, som är en unik produktionsanläggning för hållbar metanol i Stenungsund, är ett samarbete mellan Perstorp, Fortum och Uniper. Projektet har ansökt om 97 miljoner euro och den totala investeringen beräknas uppgå till drygt 230 miljoner euro.

Project Air ändrar spelplanen för kemiindustrin, som ställer om från fossila råvaror till återvunna och biobaserade råvaror. Eftersom kemiprodukter finns i nästan alla industriella värdekedjor så  möjliggör projektet att en mängd olika industrier och slutprodukter också kan ställa om. Vid full kapacitet kommer de globala CO2-utsläppen att minska med nära 500 000 ton från dagens nivåer, vilket motsvarar 1 procent av dagens utsläpp i Sverige. 

“Innovationsfondens beslut visar att Project Air är en viktig framtida investering för klimatet. Detta är ett avgörande beslut för Perstorp, våra kunder och partners, eftersom det skapar ökad tillgänglighet av hållbara kemiprodukter genom alla våra värdekedjor. Kemiindustrin behöver kolen, men det måste vara icke-fossila kol och de måste sättas i cirkulära flöden så att vi blir av med CO2 i atmosfären”, säger Perstorps VD och koncernchef Jan Secher. "Jag är stolt över att vara ledare för ett företag som har förmågan att driva ett sådant branschledande transformationsprojekt." 

Project Air bygger på innovativ användning av befintlig teknik i en storskalig industriell applikation. För att producera hållbar metanol utnyttjar anläggningen betydande mängder CO2 och andra restströmmar som återvinns från Perstorps pågående verksamhet, biogas från nya dedikerade anläggningar tillsammans med vätgas från en ny stor elektrolysanläggning. Vidare kommer vi att utnyttja den befintliga avloppsreningen som matarvatten för elektrolysen. All elenergi för det kombinerade projektet kommer att vara förnybar. Ambitionen är att starta upp storskalig produktion av hållbar metanol 2026. 

Project Air kommer att byggas vid Perstorps befintliga anläggningar i Stenungsund, vilket stärker det regionala kemiindustriklustret ”Hållbar Kemi 2030”. Den hållbara metanolen från Project Air kommer att användas för att producera kemiprodukter som i sin tur används i en mängd olika applikationer inom olika branscher och företag. Det handlar i slutändan om att göra tusentals slutprodukter mer hållbara, allt från mobila skärmar, färger och lacker till tygerna i våra kläder. Som ett resultat av kemiindustrins position uppströms i värdekedjan har projektet därför potential att göra många andra produktionsprocesser och industrier mer hållbara. Project Air återvinner kolatomer som annars skulle finnas kvar i jordens atmosfär.  

Project Air är ett av 17 projekt som beviljats sammanlagt 1,8 miljarder euro av EU:s Innovationsfond.   Konsortiet bakom Project Air går nu in i processen för förberedelse av bidragsavtal, som ska slutföras under fjärde kvartalet. Projektering och planering av anläggningen sker parallellt.

blue sky girl holding cloth high

Cecilia Svensson

EVP Communications & Sustainable Transformation

+46 40 635 88 30

Contact me

Ulrika Andersson

EVP Specialty Polyols & Solutions

+46 40 635 88 39

Contact me