Perstorp ställer om till mer hållbara polyoler i Sverige

Sveriges största kemikoncern Perstorp, global ledare inom polyoler, tar nästa stora steg mot en mer hållbar produktion. Genom att ställa om sin största produktionssite Perstorp till att tillverka så kallade Pro-Environment polyoler kommer Perstorp att möjliggöra minskade utsläpp av växthusgaser från sin produktion, för sina polyolkunder och nedströms värdekedjor.

För att nå sina mål att sluta att använda ändliga resurser och att leva upp till Parisavtalet har Perstorp beslutat att konvertera alla baspolyoler som produceras vid produktionsanläggningen i Perstorp – Pentaerytritol (Penta), Neopentylglykol (Neo) och trimetylolpropan (TMP) – till Pro-Environment. Det innebär en övergång från fossila till mer hållbara råvaror. Från 2023 kommer alla fossila versioner av baspolyolerna som produceras vid site Perstorp att ersättas av Pro-Environmentprodukterna Voxtar™, Evyrone™ och Neeture™, med delvis förnybart eller återvunnet ursprung, baserat på ett spårbart massbalanskoncept.

Pro-Environmentprodukterna är certifierade med ISCC PLUS och är identiska med de fossilbaserade versionerna, vilket innebär att de kan ersätta fossilbaserade produkter direkt. Produkterna gynnar kunder och värdekedjor genom att minska utsläppen av växthusgaser och stödjer även övergången till förnybara eller återvunna material, vilket främjar arbetet att uppnå klimatneutralitet.

"Att fasa ut de fossilbaserade polyolerna som produceras i Perstorp är ett djärvt drag, men vi är övertygade om att detta är den enda vägen framåt för oss som industri för att leva upp till Parisavtalet och avsevärt minska utsläppen av växthusgaser." säger Jan Secher, vd för Perstorp Group. "Som ett uppströmsföretag i den kemiska industrin både kan, och bör, vi ha en positiv inverkan på många värdekedjor genom att erbjuda produkter med minskat koldioxidavtryck."

Perstorp introducerade den första Pro-Environment polyolen redan 2010 och 2017 tillkännagav Perstorp den långsiktiga ambitionen att bli Finite Material Neutral. Sedan slutet av 2021 har företaget satt upp Science Based Targets i linje med Parisavtalet. Övergången till miljövänliga polyoler kommer att minska Perstorps användning av ändliga material och kommer också att förse marknaden med produkter med ett lägre koldioxidavtryck, vilket bidrar till att Perstorp och dess kunder når sina Scope 3-reduktionsmål.

Jenny Klevås

Market Segment Manager Plasticizers

+46 40 691 87 30

Contact me

Lovisa Hermansson

Corporate Communications Manager

+46 40 691 87 43

Contact me

Jenny Klevås

Market Segment Manager Plasticizers

+46 40 691 87 30

Contact me

Lovisa Hermansson

Corporate Communications Manager

+46 40 691 87 43

Contact me