Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Idag publicerar vi vår års- och hållbarhetsredovisning för 2021 – ett år av rekordresultat och nya marknadsmöjligheter.

Nyckeltal:

För kvarvarande verksamheter
Omsättningen uppgick till 13,537 MSEK, vilket är en ökning med 47 procent jämfört med föregående år. 
EBITDA uppgick till 2,513 MSEK  (1,128) med en EBITDA marginal  på 18.6 % (12.3 %). Detta är den högsta EBITDA och EBITDA marginalen i Perstorps* historia.
Stabilt fritt kassaflöde som uppgick till 1,537 MSEK (823). 
 - Rapporterad skuldsättningsgrad uppgick till 3,0 (6,8)
Tillgängliga medel uppgick till 2,488 MSEK (2,037) vid årets slut, efter M&A.

Utveckling och strategisk riktning

Året var ett av de bästa i Perstorps historia där vi anpassade oss och till den föränderliga marknaden som innebär betydande möjligheter för vår verksamhet framöver. Även om förutsättningarna var gynnsamma för Perstorp under 2021var bolagets proaktiva inställning till att dra nytta av marknadsmöjligheterna avgörande för framgången.

Jan Secher, VD och koncernchef för Perstorp, kommenterar: "Jag är övertygad om att 2021 inte var en engångsföreteelse vad gäller framgång för Perstorp. Vi förväntar oss att trenderna i marknadssituationen som vi såg under året kommer att bli det "nya normala" och kommer att fortsätta att forma framtiden. Detta inkluderar en mindre global och mer regional försörjningsbas, vilket passar Perstorp väl då vi redan är en etablerad regional aktör i Europa, USA och Asien. Dessutom utvecklar vi en mer hållbar verksamhet och erbjudande, vilket jag ser som avgörande för vår övergripande långsiktiga stabilitet och lönsamhet. När industrin generellt strävar efter att bli mer hållbar öppnar sig en helt ny värld av möjligheter för Perstorp. Ju fler hållbarhetsåtaganden som företag gör längre ner i värdekedjan, desto bättre blir marknaden för oss eftersom de kommer att kräva att företag som Perstorp tillhandahåller de gröna alternativen och produkterna för att uppnå sina hållbarhetsambitioner.”

*För kvarvarande verksamheter

Ladda ner Perstorps Års- och hållbarhetsredovisning för 2021 här >> (engelska)

Lars Grimsgård

Vice President Corporate Finance & Investor Relations

+46 40 691 87 20

Contact me

Cecilia Svensson

EVP Communications & Sustainable Transformation

+46 40 635 88 30

Contact me

Lars Grimsgård

Vice President Corporate Finance & Investor Relations

+46 40 691 87 20

Contact me

Cecilia Svensson

EVP Communications & Sustainable Transformation

+46 40 635 88 30

Contact me