Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Idag publicerar vi vår års- och hållbarhetsredovisning för 2020 – ett år av utmaningar, accelererande makroekonomisk utveckling och en ny strategisk position för Perstorp.

Nyckeltal

Kvarvarande verksamhet, justerat för poster av engångskaraktär.

Omsättningen uppgick till 9 194 MSEK, en minskning med 21 procent jämfört med föregående år.

  • EBITDA uppgick till 1 128 MSEK jämfört med 1 554 MSEK 2019 med en EBITDA marginal om 12,3% (13,3%).
  • Ett stabilt fritt kassaflöde, vilket uppgick till 823 MSEK (1 081).
  • I slutet av året beviljades Perstorp Group en RCF (Revolving Credit Facility) på 600 MSEK med stöd av Exportkreditnämnden (EKN).
  • Koncernens tillgängliga medel uppgick till 2 037 MSEK (1 248) vid årets slut.

Utveckling och strategisk riktning

Som svar på förändrade och accelererande makroekonomiska trender har Perstorp utmanat sin strategiska position, vilket har resulterat i en ny strategisk riktning. Resultatet innebär att Perstorp snabbt kommer att kunna återgå till sin tillväxtresa, men fokusera tillväxten till primärt kundsegment där innovation och service är prioriterat och på området specialkemikalier. Hållbarhet och digital transformation kommer att vara viktiga möjliggörare för att nå framgång.

Jan Secher, Koncernchef och VD för Perstorp Group, kommenterar: "Kemiindustrin är viktig för återhämtningen av den globala ekonomin och för att leda vägen mot framtiden efter Covid-19. Lönsam tillväxt fortsätter att vara vårt mål framöver och med hjälp av vår nya strategiska riktning är jag övertygad om att vi kommer att återgå till en stark tillväxtkurva. Det är en spännande tid och jag är väldigt stolt över att leda det här företaget."

Ladda ner Perstorps Års- och hållbarhetsredovisning för 2020 här >> (engelska)

Lars Grimsgård

Vice President Corporate Finance & Investor Relations

+46 40 691 87 20

Contact me

Cecilia Svensson

EVP Communications & Sustainable Transformation

+46 40 635 88 30

Contact me

Lars Grimsgård

Vice President Corporate Finance & Investor Relations

+46 40 691 87 20

Contact me

Cecilia Svensson

EVP Communications & Sustainable Transformation

+46 40 635 88 30

Contact me