Perstorps nya växtnäringsprodukt ökar avkastning med upp till 22 procent

En ny studie från Lublin Universitet i Polen visar att Perstorps kloridfria, flytande kaliumprodukt Amicult K42 ökar avkastningen från potatisodlingen signifikant jämfört med andra kaliumgödselmedel. Resultatet visar att den nya produkten har positiv påverkan på både skördens avkastning och kvalitet.

Amicult™ K42 har visat sig öka avkastningen från potatisodling med upp till 22 procent och med ett genomsnitt på 17,2 procent jämfört med att inte tillsätta växtnäring genom bladgödsling. Jämfört med kaliumsulfat, som är den vanligaste växtnäringsprodukten för potatis, ökade Amicult™ K42 avkastningen med 3-4 procent. 

De nya forskningsresultaten grundar sig på fältstudier genomförda av University of Lublin Life Sciences på uppdrag av Perstorp. Studien genomfördes på tre olika ställen med olika jordarter under 2017 och 2018 i Zakrzew i Lublin där olika kaliumkällor  jämfördes och tillsattes genom bladgödsling .  

Dr. Slawomir Michalek som ledde studien vid Lublins Universitet, ser stora möjligheter med Amicult™ K42 ”Vårt team studerar effekten av olika växtnäringsprodukter för droppbevattningför att jämföra deras inverkan på grödan. Efter tre års studier är det tydligt att Amicult™ K42 har en signifikant positiv effekt på potatisens avkastning, också jämfört med andra bladgödslingsprodukter ,” säger han.

Martina Håkansson, Business Development Director på Perstorp, fortsätter: “Detta bevisar Amicult™ K42's potential som vattenlöslig, kloridfri kaliumkälla som  förbättrar potatissvkastningen . Vi är glada att denna studie bevisar det vi arbetat för länge – att skapa ett smart sätt att öka lönsamhet, avkastning och effektivisera vattenanvändningen”, säger hon. 

Perstorp, som är ett globalt kemiföretag baserat i Sverige, lanserade nyligen sin första växtnäringsprodukt – Amicult™ K42. Den kloridfria, vattenlösliga kaliumkällan lämpar sig för flera gödnings- och bevattningsmetoder eftersom den har hög vattenlöslighet. Den minskar risken för igensättning av  bevattningssystem vilket gör att växtnäringen  fördelas jämt över fältet. Vidare har den hög bladupptagningsförmåga vid bladgödsling vilket gör den ideal för att öka avkastningen.

Martina Håkansson

Business Development Director

+46 435 788 169

Contact me