Perstorp lanserar växtnäringsprodukt

Perstorp lanserar sin första växtnäringsprodukt. Amicultâ„¢ K42 är en kloridfri flytande kaliumprodukt som nu lanseras på utvalda marknader, däribland Sverige. Amicultâ„¢ K42 har hög löslighet med snabb upptagningspotential hos grödan utan att öka salthalt i jordar eller orsaka igensättning av droppbevattningssystem.

“Försaltning av jordbruksmark och minskad vattentillgång är globala problem som driver behov av nya växtnäringsprodukter och bevattningsmetoder. Perstorps Amicult är en kloridfri kaliumbaserad produkt som i försök visat sig ha hög upptagningsförmåga hos grödor samtidigt som den inte ökar salthalt i jordar eller bidrar till igensatta droppbevattningssystem. Amicult är det smarta sättet att öka lönsamheten, förbättra avkastningen och möjliggöra en bra produktion även vid torra förhållanden,” säger Claudio Gaino, VP BU Formates på Perstorp.

För att få en optimal tillväxt kan behovet av växtnäringsämnen behöva kompletteras i olika tillväxtstadier. Eftersom Amicult™ K42 är ett flytande växtnäringsprodukt kan det appliceras när grödan har behov av extra kaliumtillförsel. I jordbruksregioner och för grödor där höga kloridnivåer är ett problem är Amicult™ K42 ett attraktivt alternativ eftersom den är kloridfri.

Kalium ger grödor bättre tolerans för såväl torka som frost, men vid torka är upptag av kalium genom rotsystemet begränsat. Amicult™ K42 visar hög bladupptagningsnivå hos grödor under torka. I regioner där det är svårt att förutse frost ger det snabba kaliumupptagningen av Amicult™ K42 ett bra verktyg för att skydda grödorna mot frostskador.

Vid användning av bevattningssystem kan ett gödningsmedel med låg löslighet orsaka igensättning av rör och munstycken. Det kan leda till ojämnt vatten och näringsdistribution i fältet med minskad avkastningen som resultat. Amicult™ K42 har en hög löslighet som minskar problem med igensatta bevattningssystem och gör att den lämpar sig för droppbevattningsapplikationer.

”Flera års utveckling och innovation har lett till upptäckten av de positiva effekterna med Amicult™ K42. Vi är glada över att i Sverige erbjuda en kloridfri gödningskomponent  som inte bara minskar salthaltproblemet utan även har visad positiv effekt på utbyte och grödans kvalitet, och som också effektiviserar droppbevattning” säger Martina Håkansson, Business Development Director Formates på Perstorp.

Martina Håkansson

Business Development Director

+46 435 788 169

Contact me