Svensk Forms Opinionsnämnd anser designklassiker från Perstorp AB vara brukskonst

Svensk Forms Opinionsnämnd har yttrat sig angående den populära plastväskan som designades av Perstorp AB på 1950-talet. Opinionsnämnden som består av både jurister och designer anser att väskan är så originell och särpräglad att verkshöjd får anses föreligga och att väskan därigenom åtnjuter upphovsrättsligt skydd som ett alster av brukskonst.

Plastväskan skapades av Perstorp AB på 1950-talet under det officiella namnet ”Shoppingbag 329”. Väskan blev snabbt omtyckt som en mångsidig och praktisk väska i hushållen och till att bära hem matvaror i. Produktionen lades dock ned på 1960-talet när matbutiker började dela ut gratis plastpåsar. 2006 fick Karin Bachstätter, barnbarnsbarn till Perstorp ABs grundare Wilhelm Wendt, idén att börja nyproducera väskan. 

- Så länge jag kan minnas har jag och min familj använt dessa mångsidiga väskor. När jag flyttade hemifrån ville jag gärna ha egna väskor, men eftersom produktionen  varit nedlagd sedan länge började vi tillverka dem på nytt. Till vår stora glädje var det inte bara vår familj som var i behov av väskorna – och i dag säljer vi på Hinza  väskorna i design- och inredningsbutiker runt om i världen, säger Karin Bachstätter, VD på Hinza AB.

Att Svensk Forms Opinionsnämnd anser att ”Shoppingbag 329” har den verkshöjd som krävs för att få upphovsrättsligt skydd som brukskonst har idag uppmärksammats på Plastens Hus i Perstorp, då Perstorp AB med firmatecknare Mikael Gedin formellt överlät rättigheterna till väskan till Karin Bachstätters bolag Hinza AB.

- Det är med stor stolthet som vi idag överlämnat våra rättigheter för Shoppingväska 329 till Hinza AB. Vi ser fram emot att se Karin och Hinza AB ta vidare denna stolta  del av vår historia in i framtiden, säger Mikael Gedin, VD för Perstorp AB och EVP People & Culture och CEO Office för Perstorp Group.
Large and Small Hinza bagDen populära plastväskan ”Shoppingbag 329”
Karin Bachstätter and Mikael GedinPå Plastens Hus i Perstorp: Karin Bachstätter, VD på Hinza AB och Mikael Gedin, VD för Perstorp AB och EVP People & Culture och CEO Office för Perstorp Group.