Perstorp erbjuder nya alternativ för effektivare spannmålskonservering och förbättrad djurhälsa

Perstorp arbetar kontinuerligt för att på ett hållbart sätt förbättra foderkvalitet, djurhälsa och lönsamhet i syfte att stärka lantbrukets produktions- och konkurrenskraft. På den svenska marknaden är ProMyr™ sedan länge en välkänd och välrenommerad ensileringsprodukt. Under Borgeby Fältdagar 25-26 juni kommer Perstorp att lansera två nya produkter på den svenska marknaden: ProPhorce™ SR och ProSid™ MI 700.

Med ett växande globalt behov av protein, krav på effektivare och förbättrad djurhållning och ett alltmer tekniskt sofistikerat jordbruk efterfrågas ständigt nya innovationer inom lantbruksnäringen. Perstorp jobbar kontinuerligt med att utveckla hållbara lösningar som möter marknadens krav på förbättrad lönsamhet och djurhälsa. Resultatet är produkter som ger bättre upptagningsförmåga av näring, ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av foder, högre lönsamhet, bättre djurhälsa och säkrare lagring.

Det svenska lantbruket ligger i framkant och vi vill arbeta för att göra jordbruket ännu effektivare med våra innovativa produkter, säger Patricia Oddshammar, affärsansvarig för BU Feed & Food. Sverige är ett föregångsland vad gäller djurhälsa och det är ett område vi är måna om att bidra till. De två produkterna vi lanserar på Borgeby Fältdagar, ProSid™ MI 700 och ProPhorce™ SR har blivit väl mottagna på andra geografiska marknader. Vi har sett mycket positiva effekter av användningen av ProSid™ MI 700 och vi har stora framgångar med ProPhorce™ SR på marknader som satsar på fjäderfä- och grisnäringen.

ProSid™ MI 700 – säker långtidslagring av foderspannmål
ProSid™ MI 700 är framtagen för att ge en långtidsverkande konserveringseffekt som tack vare en lägre avdunstning av additivet - jämfört med exempelvis propionsyra - håller längre. Den koncentrerade produkten förhindrar skadlig mikrobiologisk aktivitet och bevarar en hög foderkvalitet under lagringen. ProSid™ MI 700 är verksamt såväl i fodret som i djurens matsmältningssystem.

Andra fördelar med ProSid™ MI 700 är att produkten inte är klassad som frätande och att den ej klassas som farligt gods. Detta medför en säkrare och enklare hantering.

ProPhorce™ SR – för bättre tarmhälsa hos enkelmagade djurslag
På den svenska marknaden lanseras nu även ProPhorce™ SR, ett foderadditiv som förbättrar tarmhälsan hos de enkelmagade djurslagen (grisar och höns) genom att motverka oönskad mikrobiologisk tillväxt. Med sin unika slow-release funktion utsöndras den aktiva substansen i tarmsystemet och inte i magen, vilket gör att tarmfloran balanseras och korrekt pH-värde uppnås. Detta hjälper till att förebygga förekomsten av vanligt förekommande mag- och tarmsjukdomar samt förbättrar djurens näringsupptag.

ProPhorce™ SR är något så ovanligt som en luktfri smörsyraprodukt vilket är en stor hanteringsfördel. Den innovativa lösningen bygger på att smörsyran blandas med glycerolestrar vilket gör att lukten reduceras. Produkten finns i flytande och torr form och mixas i dricksvatten eller i foder.

Prata hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk på Borgeby Fältdagar
Den 25-26 juni finns Perstorp på plats på Borgeby Fältdagar i stora tältet vid huvudingången i monter S1. Där kommer både de etablerade och de nylanserade produkterna att visas, och det kommer finnas möjlighet att diskutera ensilering, spannmålskonservering och djurhälsa med Perstorps experter.

Perstorp håller även frukostseminarier i seminarietältet ”Axet”, kl. 9.00 under båda dagarna. Välkomna!

För mer information, vänlig kontakta:
Patricia Oddshammar, VP BU Feed & Food, +46 435 382 91
eller läs mer om 
Feed & Food >>