Site Stenungsund

Aktuell driftinformation för Perstorp Oxo, Stenungsund

Miljömeddelande – vid underhållsarbete

Planerarde underhållsarbeten innebär produktionsneddragning.

Stopp och start av anläggningen medför att det kommer det att facklas.

Fackling är en del i säkerhetssystemet och kan medföra ökat buller.

Det kan även förekomma en del luktstötar.

Om Du som granne har frågor eller önskar mer information om driftsläget på vår anläggning hänvisar vi till Kommunikationschef Sara Mårlind, telefon 0303-38 34 66 eller Driftledare telefon 0303-72 86 60

Frågor om vår verksamhet eller våra produkter hänvisas till vår växel telefon 0303-72 86 00.

Skyddsföreskrifter för Entreprenörer

Verksamhetsbeskrivning Nol

Verksamhetsbeskrivning Stenungsund

 

Perstorp Oxo AB
Sanden
444 84 Stenungsund
Sverige
Telefon: +46 303 72 86 00

 

Sara Mårlind

Communication Manager Stenungsund

+46303383466

Contact me