Nol

Oxo AB (Org. Nr 556041-0895)
Adress och kontaktuppgifter
Postadress: 444 84 Stenungsund. 
Besöksadress: Industrivägen 1, Nol. 
Telefon: 0303-728 600

Verksamhet

Vid anläggningen i Nol tillverkas Ftalsyraanhydrid (FSA) som är en viktig mellanprodukt vid tillverkningen av mjukgörare till plaster, omättade polyesterhartser samt alkylhartser för lack- och färgindustrin. Anläggningen har en kapacitet på 35 kiloton/år och är den enda FSA-anläggning i norra Europa. Verksamheten omfattas av Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SEVESO) enligt den lägre kravnivån. 

Framställning av FSA sker genom oxidation av ortoxylen med syre. Ortoxylen kommer till anläggningen med båt och syret tas direkt ifrån vanlig luft. Produkten FSA transporteras dels till vår anläggning i Stenungsund där den ingår som råvara till plastmjukgöraren Emoltene 100, men säljs även direkt vidare till externa kunder. Från anläggningen transporteras FSA ut både i flytande form och i form av flingor. Uttransporten sker via lastbil. 

Ortoxylen är en brandfarlig vätska medan FSA inte är klassificerat som brandfarligt. 

Övriga ämnen som hanteras är bl.a. saltsmälta bestående av 60 % kaliumnitrat och 40% natriumnitrat samt eldningsolja.

Farliga ämnen och dess egenskaper, läs om dem är>>

Varning av allmänheten

Vid behov av varning av allmänheten används samhällets system för viktigt meddelande, VMA, som aktiveras av räddningstjänsten.

Tillsyn

Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län på telefon 010-224 40 00 eller e-post [email protected]. Det går också att kontakta verksamheten med kontaktuppgifterna ovan.

Nol plant

Sara Mårlind

Communication Manager Stenungsund

+46303383466

Contact me