CAS Number: 79-09-4 HS Number: 291550

<p><strong>Propionsyra ger konserveringsskydd i minst 12 m&aring;nader</strong><br /> Behandling av spannm&aring;l med propionsyra ger ett konserveringsskydd med bibeh&aring;llen kvalitet i mer &auml;n 12 m&aring;nader. Dessutom inneb&auml;r det en rad andra f&ouml;rdelar:<br /> <br /> - Konserveringsmetoden &auml;r enkel att utf&ouml;ra och kr&auml;ver inga stora investeringar. Lagerutrymmen kan med f&ouml;rdel vara enkla typer av ekonomibyggnader, vilka har bra alternativv&auml;rden. Lagerutrymmet m&aring;ste ge ett fullgott skydd mot fukt och nederb&ouml;rd<br /> - En l&aring;g investeringskostnad g&ouml;r det ekonomiskt mycket f&ouml;rdelaktigt att konservera spannm&aring;l med propionsyra<br /> - Extra smakligt f&ouml;r s&aring;v&auml;l k&ouml;tt-, fl&auml;sk- och mj&ouml;lkproducerande djur. Strukturen i fodret f&ouml;rb&auml;ttras och foderv&auml;rdet bevaras h&ouml;gt</p> <p>Med propionsyra minskar v&auml;derleksberoendet eftersom inl&auml;ggningskapaciteten &auml;r h&ouml;g, &auml;ven vid normalt ogynnsam vattenhalt i spannm&aring;len. Dammproblemet &auml;r betydligt mindre, vilket bidrar till en b&auml;ttre arbetsmilj&ouml;. Dessutom &auml;r behandling av spannm&aring;l med propionsyra det b&auml;sta s&auml;ttet att avd&ouml;da ogr&auml;sfr&ouml;n effektivt<br /> <br /> <strong>Propionsyrans egenskaper<br /> </strong>Propionsyra &auml;r en organisk syra som finns i naturen och &auml;r n&auml;ra sl&auml;kt med myrsyra. Vid syrabehandling av spannm&aring;l eller &auml;rtor och b&ouml;nor tr&auml;nger syran in i k&auml;rnan. D&auml;rmed upph&ouml;r andningen och mikroorganismernas (m&ouml;gelsvampens) utveckling stoppas.<br /> <br /> <strong>Lagerplats och utrustning</strong> <br /> Lagerutrymmet kan vara av enklare slag, t.ex. golvet i en maskinhall. Golv och v&auml;ggar i betong och pl&aring;t samt j&auml;rnbalkar skyddas med skyddsf&auml;rg eller t.ex. plastfilm.<br /> <br /> Utrustning f&ouml;r propionsyrabehandling best&aring;r av en transportskruv, en pump med fl&ouml;desm&auml;tare samt 2-3 munstycken. Munstycken skall placeras minst 3 meter ifr&aring;n skruvens utlopp f&ouml;r att ge en j&auml;mnare inblandning av propionsyra. F&ouml;r att f&aring; enklare och s&auml;krare hantering kan pumputrustningen kompletteras med automatik som k&auml;nner av spannm&aring;ls- och syrafl&ouml;det.</p>

Product documentation

Product Data Sheets

Safety Data Sheets

Product Requests

Sample of
Propionsyra agro

Quotation for
Propionsyra agro

Technical Support for
Propionsyra agro