HS Number: 291550 CAS Number: 79-09-4

Propionsyra ger konserveringsskydd i minst 12 månader
Behandling av spannmål med propionsyra ger ett konserveringsskydd med bibehållen kvalitet i mer än 12 månader. Dessutom innebär det en rad andra fördelar:

- Konserveringsmetoden är enkel att utföra och kräver inga stora investeringar. Lagerutrymmen kan med fördel vara enkla typer av ekonomibyggnader, vilka har bra alternativvärden. Lagerutrymmet måste ge ett fullgott skydd mot fukt och nederbörd
- En låg investeringskostnad gör det ekonomiskt mycket fördelaktigt att konservera spannmål med propionsyra
- Extra smakligt för såväl kött-, fläsk- och mjölkproducerande djur. Strukturen i fodret förbättras och fodervärdet bevaras högt

Med propionsyra minskar väderleksberoendet eftersom inläggningskapaciteten är hög, även vid normalt ogynnsam vattenhalt i spannmålen. Dammproblemet är betydligt mindre, vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö. Dessutom är behandling av spannmål med propionsyra det bästa sättet att avdöda ogräsfrön effektivt

Propionsyrans egenskaper
Propionsyra är en organisk syra som finns i naturen och är nära släkt med myrsyra. Vid syrabehandling av spannmål eller ärtor och bönor tränger syran in i kärnan. Därmed upphör andningen och mikroorganismernas (mögelsvampens) utveckling stoppas.

Lagerplats och utrustning
Lagerutrymmet kan vara av enklare slag, t.ex. golvet i en maskinhall. Golv och väggar i betong och plåt samt järnbalkar skyddas med skyddsfärg eller t.ex. plastfilm.

Utrustning för propionsyrabehandling består av en transportskruv, en pump med flödesmätare samt 2-3 munstycken. Munstycken skall placeras minst 3 meter ifrån skruvens utlopp för att ge en jämnare inblandning av propionsyra. För att få enklare och säkrare hantering kan pumputrustningen kompletteras med automatik som känner av spannmåls- och syraflödet.

Product documentation

Safety Data Sheets

Product Requests

Sample of
Propionsyra agro

Quotation for
Propionsyra agro

Technical Support for
Propionsyra agro