HS Number: 291511

ProMyr™ XR 680 - extra skydd mot varmgång, jäst & mögel

ProMyr™ XR 680 är produkten för dig som behöver extra skydd mot varmgång, jäst och mögel. Den innehåller en större andel propionsyra än ProMyr™ NT 570 och täcker därmed ett lite större ts-intervall och är mer effektiv med avseende på lagringsstabilitet. Innehållet av natriumformiat gör att ProMyr™ XR 680 inte är klassad som korrosiv, utan enbart irriterande.

Jämfört med obehandlat ensilage minskar viktsförlusterna till en tredjedel genom den snabba pH-sänkningen. På samma gång bibehålls ett högre närings- och proteinvärde i ensilaget. Det har en direkt inverkan på foderkonsumtion och mjölkavkastning. Ammoniaktalet reduceras med mer än 50 % jämfört med obehandlat ensilage. Den höga propionsyrahalten gör att produkten är lämplig även för majsensilage och helsädsensilage. Jämfört med obehandlat ensilage sänks förekomsten av etanol, en indikator på jästtillväxt, med 60 % vid anändning av ProMyr™ XR 680.

ProMyr™ XR 680 rekommenderar vi till dig som vill ha ett extra skydd mot varmgång och ensilerar vid ts-halter mellan 25-45 %.

Product documentation

Product Data Sheets

    ProMyr™ XR 680 (English)

Safety Data Sheets

Product Requests

Sample of
ProMyr™ XR 680

Quotation for
ProMyr™ XR 680

Technical Support for
ProMyr™ XR 680

Technical Information Leaflets