HS Number: 291511

<p><strong>ProMyr&trade; XR 680 - extra skydd mot varmg&aring;ng, j&auml;st &amp; m&ouml;gel<br /> </strong><br /> ProMyr&trade; XR 680 &auml;r produkten f&ouml;r dig som beh&ouml;ver extra skydd mot varmg&aring;ng, j&auml;st och m&ouml;gel. Den inneh&aring;ller en st&ouml;rre andel propionsyra &auml;n ProMyr&trade; NT 570 och t&auml;cker d&auml;rmed ett lite st&ouml;rre ts-intervall och &auml;r mer effektiv med avseende p&aring; lagringsstabilitet. Inneh&aring;llet av natriumformiat g&ouml;r att ProMyr&trade; XR 680 inte &auml;r klassad som korrosiv, utan enbart irriterande.<br /> <br /> J&auml;mf&ouml;rt med obehandlat ensilage minskar viktsf&ouml;rlusterna till en tredjedel genom den snabba pH-s&auml;nkningen. P&aring; samma g&aring;ng bibeh&aring;lls ett h&ouml;gre n&auml;rings- och proteinv&auml;rde i ensilaget. Det har en direkt inverkan p&aring; foderkonsumtion och mj&ouml;lkavkastning. Ammoniaktalet reduceras med mer &auml;n 50 % j&auml;mf&ouml;rt med obehandlat ensilage. Den h&ouml;ga propionsyrahalten g&ouml;r att produkten &auml;r l&auml;mplig &auml;ven f&ouml;r majsensilage och hels&auml;dsensilage. J&auml;mf&ouml;rt med obehandlat ensilage s&auml;nks f&ouml;rekomsten av etanol, en indikator p&aring; j&auml;sttillv&auml;xt, med 60 % vid an&auml;ndning av ProMyr&trade; XR 680.<br /> <br /> ProMyr&trade; XR 680 rekommenderar vi till dig som vill ha ett extra skydd mot varmg&aring;ng och ensilerar vid ts-halter mellan 25-45 %.</p>

Product documentation

Safety Data Sheets

Product Requests

Sample of
ProMyr™ XR 680

Quotation for
ProMyr™ XR 680

Technical Support for
ProMyr™ XR 680