HS Number: 291511

ProMyr™ NT 570 för ensilering under normala förhållanden

ProMyr™ NT 570 är en högeffektiv produkt som fungerar under de flesta ensileringsförhållanden. Innehållet av myrsyra och natriumformiat ger en mycket god pH-sänkande förmåga med låga ts-förluster samt ett gott skydd mot oönskade mikroorganismer som t.ex. klostridiebakterier. Innehållet av propionsyra är justerat för att motverka varmgång, jäst och mögel vid ts-halter upp till ca 35 %. Innehållet av natriumformiat gör att ProMyr™ NT 570 inte är klassad som korrosiv, utan enbart irriterande.

Jämfört med obehandlat ensilage minskar viktsförlusterna till en tredjedel jämfört med obehandlat ensilage genom den snabba pH-sänkningen. På samma gång bibehålls ett högre närings- och proteinvärde i ensilaget som har en direkt inverkan på foderkonsumtion och mjölkavkastning. Ammoniaktalet reduceras med mer än 50 % jämfört med obehandlat ensilage.

ProMyr™ NT 570 rekommenderar vi till dig som ensilerar vid normala förhållanden och vid ts-halter mellan 20-35 %

Product documentation

Product Data Sheets

    ProMyr NT 570 (English)

Safety Data Sheets

Product Requests

Sample of
ProMyr™ NT 570

Quotation for
ProMyr™ NT 570

Technical Support for
ProMyr™ NT 570

Technical Information Leaflets