HS Number: 291511

<p><strong>ProMyr&trade; NT 570 f&ouml;r ensilering under normala f&ouml;rh&aring;llanden</strong><br /> <br /> ProMyr&trade; NT 570 &auml;r en h&ouml;geffektiv produkt som fungerar under de flesta ensileringsf&ouml;rh&aring;llanden. Inneh&aring;llet av myrsyra och natriumformiat ger en mycket god pH-s&auml;nkande f&ouml;rm&aring;ga med l&aring;ga ts-f&ouml;rluster samt ett gott skydd mot o&ouml;nskade mikroorganismer som t.ex. klostridiebakterier. Inneh&aring;llet av propionsyra &auml;r justerat f&ouml;r att motverka varmg&aring;ng, j&auml;st och m&ouml;gel vid ts-halter upp till ca 35 %. Inneh&aring;llet av natriumformiat g&ouml;r att ProMyr&trade; NT 570 inte &auml;r klassad som korrosiv, utan enbart irriterande.<br /> <br /> J&auml;mf&ouml;rt med obehandlat ensilage minskar viktsf&ouml;rlusterna till en tredjedel j&auml;mf&ouml;rt med obehandlat ensilage genom den snabba pH-s&auml;nkningen. P&aring; samma g&aring;ng bibeh&aring;lls ett h&ouml;gre n&auml;rings- och proteinv&auml;rde i ensilaget som har en direkt inverkan p&aring; foderkonsumtion och mj&ouml;lkavkastning. Ammoniaktalet reduceras med mer &auml;n 50 % j&auml;mf&ouml;rt med obehandlat ensilage.<br /> <br /> ProMyr&trade; NT 570 rekommenderar vi till dig som ensilerar vid normala f&ouml;rh&aring;llanden och vid ts-halter mellan 20-35 %</p>

Product documentation

Safety Data Sheets

Product Requests

Sample of
ProMyr™ NT 570

Quotation for
ProMyr™ NT 570

Technical Support for
ProMyr™ NT 570