Var och hur köper jag Perstorps ensilerings- och konserveringsmedel?

Perstorp ProMyr™ ensileringsmedel och Perstorp ProSid™ konserveringsmedel köper du genom våra svenska distributörspartners eller för större leveranser direkt av Perstorp

Perstorp ProMyr™ ensileringsmedel och Perstorp ProSid™ konserveringsmedel köper du genom våra svenska distributörspartners.

Svensk distributörspartner för ProMyr™ och ProSid

Lantmännen Lantbruk

Svensk distributörspartner för ProSid™

Svenska Foder

Svensk distributörspartner för ProPhorce™ SR och FS

Swedish Agro AB
Gimranäs Teknik

Inköpsställen för myrsyra agro och propionsyra agro:

Lantmännen Lantbruk
Svenska Foder AB
Swedish Agro AB 
Spannexgruppen
Stenstu Kvarn (E-post)

Gimranäs Tekinik