Bättre miljö

Använd ProMyr™ och bidra till bättre miljö. Balanserar fodrets innehåll. Minskar mängden ammoniak. Mjölkproduktionen stimuleras

 Använd ProMyr™ och bidra till bättre miljö

- Balanserar fodrets innehåll 
- Minskar mängden ammoniak 
- Mjölkproduktionen stimuleras

Ammoniak är en av de stora bovarna till det stora överskott av kväve som påverkar vår miljö negativt idag. Det finns flera sätt att minska kväveläckage inom mjölkproduktionen. En effektiv väg är förbättrad styrning av utfodringen genomatt balansera fodrets innehåll av protein och energi, likaså att justera råproteinkvaliteten. Studier visar att mängden ammoniak utsöndrat i urin och gödsel minskar när NPN-halten (Non Protein Nitrogen) i ensilage minimeras.

En dubbel förtjänst!
Genom att tillsätta ensileringsmedel innehållande myrsyra (ProMyr™ från Perstorp) vid ensilering reduceras nedbrytningen av protein, genom att plantenzymer som bryter ned protein, förstörs av syran. Därmed kommer en större del av proteinet i ensilaget kon tillgodo och halten NPN minskar. Mjölkproduktionen stimuleras, liksom fett- och proteinhalten i mjölken, samtidigt som mängden utsöndrad ammoniak minskar.

Nedan presenteras resultat av ett försök där myrsyra tillsatts för att studera effekten på proteinnedbrytning i ensilage. (Broderick, 1996)

Sammansättning ensilage
TS-halt, %
Råprotein, %
NPN, % av totalkväve
NDF, % av TS

Foderintag & produktion
TS-intag, kg/dag
Mjölkproduktion, kg/dag
Fett, %
Protein, %

 

Kontroll
38,3
21,4
43,1
38,9

18,28
29,2*
3,77*
2,77*

 

Myrsyra
35,2
20,8
29,1
41,2

18,19
32,6**
3,99**
2,82**

 

*, ** Statistiskt signifikanta skillnader mellan a och b. (P<.05)