Perstorpkocernen beviljade unik RCF med stöd av Exportkreditnämnden (EKN)

Perstorp, en världsledande aktör på marknaden för specialkemikalier, har beviljats en likviditetshöjande RCF (revolving credit facility) på 600 MSEK.

Perstorp Group har vuxit stadigt under de senaste åren och har ambitiösa tillväxtplaner för framtiden. Denna RCF kommer att stödja företaget och dess strategiska tillväxtagenda genom de nuvarande marknadsförhållandena och stärka likviditeten för att fånga tillväxtmöjligheter när marknaderna återhämtar sig.

RCF tillhandahålls av Nordea, Goldman Sachs, SEB och DNB. Finansieringslösningen är unik och den första i sitt slag. Det handlar om ett system för kreditgarantier utfärdat av Exportkreditverket (”EKN”), som täcker 75% av den beviljade kreditfaciliteten.

Jan Secher, VD och koncernchef kommenterar: ”Detta är resultatet av ett effektivt teamarbete och jag vill tacka alla inblandade; EKN, bankerna, våra ägare, vårt interna team och flera andra intressenter. Det är en styrka för Perstorp att ha tillgång till denna kredit, och Perstorp har nu, relativt sin storlek, en av de bästa likviditetspositionerna bland europeiska kemiföretag. Vi har ambitiösa tillväxtplaner nu när marknaden återhämtar sig efter Covid-19-situationen, och ser med tillförsikt på framtiden”.

Cecilia Svensson

EVP Communications & Sustainability

+46 40 635 88 30

Contact me

John Ekström

Vice President Investor Relations

+46 40 635 88 22

Contact me

Cecilia Svensson

EVP Communications & Sustainability

+46 40 635 88 30

Contact me

John Ekström

Vice President Investor Relations

+46 40 635 88 22

Contact me