Perstorp driver projekt för att producera återvunnen metanol


Perstorp, världsledande på marknaden för specialkemi, undersöker möjligheten att producera återvunnen metanol med hjälp av koldioxid och restströmmar, på företagets anläggning i Stenungsund. Energimyndigheten, via Industriklivet, har delvis finansierat genomförbarhetsstudien.

Metanol är en av Perstorps huvudråvaror som används för att producera polyoler och formiater, vilka är byggstenar i många konsumtionsvaror såsom färg och lack, kompositmaterial, tvättmedel, lim, kosmetika och syntetiska smörjmedel. Metanol används också i Perstorps tillverkning av nästa generations ftalatfria mjukgörare, Pevalen™.

Industriellt produceras metanol huvudsakligen från fossila råvaror som naturgas eller kol. Projektet syftar inte enbart till att minska processrelaterade koldioxidutsläpp utan även till att producera en mer hållbar och återvunnen metanol som kan ersätta den fossila metanol som används i Perstorps produktion idag. Metanolen skulle till exempel användas i Perstorps förnybara produkter, kallade ”Pro-Environment Solutions”.

Konceptet utvärderas av Perstorp i genomförbarhetsstudien som delvis finansieras av Energimyndigheten via Industriklivet. Projektet omfattar bland annat utvärdering av en ny anläggning, integration av råvaru-, bränsle- och energiflöden samt en ny logistiklösning för metanolen.

Om metanolprojektet lyckas kommer det avsevärt att stötta Perstorp i sin strävan att bidra till, och vara en del av, ett hållbart samhälle. År 2017 meddelade Perstorp sin ambition att bli ”Finite Material Neutral”, vilket bland annat innebär ett skifte från fossil råvara och energi, till att enbart använda förnybar eller återvunnen råvara och energi.

Perstorps VD och koncernchef, Jan Secher, säger: "Vi har satt höga ambitioner för vårt hållbarhetsarbete. Detta metanolprojekt är en del av utvecklingen framåt som stöttar den allt växande globala efterfrågan på mer hållbara produkter och material från slutkonsumenter och företag. Inom kemiindustrin är Perstorp ledande i denna övergång och vi är stolta över att ha stöd från Industriklivet för att utveckla detta viktiga och innovativa projekt."

Som ett led i sin ambition att bli ”Finite Material Neutral” har Perstorp utvecklat ett unikt förnybart produktsortiment med lågt koldioxidavtryck som kallas för Pro-Environment Solutions. Dessa produkter är baserade på samma molekyler som deras fossila motsvarigheter, men framställs av förnyelsebart eller återvunnet material. De första produkterna lanserades 2017, och sedan dess har både portföljen utvidgats och produktionen expanderat från Sverige till Tyskland.

 

Anna Berggren

Business Development Director

Contact me