Perstorp säkrar långsiktig finansiering

Den nya kapitalstrukturen kommer stärka Perstorps förmåga att generera fria kassaflöden, i linje med bolagets strategiska mål

Den världsledande kemikoncernen Perstorp offentliggör idag en omfinansiering av existerande kreditinstrument. Som en följd av en starkt positiv utveckling för bolaget och försäljningen av Capa™, har Perstorp och dess ägare beslutat att omfinansiera existerande obligationer och lån genom nya krediter. Omfinansieringen stärker bolagets position för att uppnå dess långsiktiga mål. 

Bolaget har meddelat att man vill lösa in samtliga obligationer som nu väntas lösas in runt 4 mars 2019. Vissa av instrumenten kommer att lösas in redan 25 februari 2019 och även obligationer som har emitterats av Prague CE S.A.R.L väntas lösas in. Inlösen av de existerande kreditinstrumenten kommer att finansieras av likvida medel från försäljningen av Capa och nya lån från Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs Bank USA och Nordea. Vissa meddelanden om inlösen är villkorade av att den nya finansieringen fullföljs. 

Jan Secher, Perstorps vd, kommenterar: “Det är väldigt glädjande att nu kunna ta nästa steg i Perstorps utveckling med en mer flexibel kapitalstruktur. Kombinerat med tidigare säkrade medel om 130 MEUR för investeringar är vi väl positionerade för att leverera på den tillväxtstrategi som offentliggjordes i september 2018.” 

Läs mer nyheter kopplade till den här händelsen:

Försäljning av affärsområdet Bioproducts >>

Försäljning av affärsområdet Capa >>

Nya investerare - EUR 130 million för framtida tillväxt >>

Omorganisation av Perstorp >>