Årsredovisning 2018

Idag offentliggör vi vår årsredovisning för helåret 2018 där vi visar på fortsatt lönsamhet och tillväxt.

Finansiell utveckling: 

  • Omsättningen uppgick till 14 882 MSEK under 2018, en ökning med 9% jämfört med 2017. 
  • EBITDA justerat för engångsposter, uppgick till rekordhöga 2 324 MSEK (2 133) under 2018, vilket motsvarar en EBITDA marginal om 15,6% (15,7%). 
  • Koncernens likvida medel uppgick till 1 120 MSEK (1 220) vid årets slut. Nettoskulden, exklusive aktieägarlån och pensionsskulder, ökade med 1 046 MSEK under året och uppgick till 13 102 MSEK. Skuldsättningsgraden uppgick till 5,6x i slutet av 2018 jämfört med 5,7x i slutet av 2017. 

Under 2018, och i början av 2019, genomfördes ett flertal strategiska åtgärder för att positionera Perstorp inför framtiden: 

  • Care 365-programmet hjälper Perstorp att sätta hälsa och säkerhet högst på agendan. Både nyckeltal för säkerhet och den årliga medarbetarundersökningen visar att Care 365 gav positiva resultat under 2018. Vi har sett en fortsatt minskning i antalet arbetsplatsolyckor och en ökad nöjdhet bland anställda.  
  • Perstorp fick nya ägare i Landmark Partners, som tillsammans med de existerande ägarna, PAI Partners, bildade en ny fond och beslutade att investera 130 MEUR, cirka 1,3 miljarder SEK, för att stödja fortsatt expansion genom bl a förvärv 
  • Biodieselverksamheten BioProducts och Capa™ avyttrades, vilket frigjorde betydande kapital för framtida tillväxtmöjligheter inom kärnområdena Polyol, Oxo and Feed 
  • Under 2019 introducerade en ny affärsmodell och ny organisationsstruktur för att framtidssäkra verksamheten genom enklare struktur och ökat kundfokus 
  • I början av 2019 säkrades en långsiktig finansiering, som stärkte kapitalstrukturen och förbättrade förmågan att generera fria kassaflöden, i linje med bolagets strategiska mål. Detta har även resulterat i att Perstorp har fått bättre kreditbetyg från både Moody’s (B2) och Standard & Poor’s (B) 

Jan Secher, Perstorps vd, säger: “Fortsatt lönsam tillväxt är rubriken framöver och vi har satt ambitiösa mål som innebär att vi siktar på att växa snabbare än marknaden och etablera en högre, och också långsiktigt hållbar, lönsamhetsnivå efter avyttringarna av Perstorp Bioproducts och Capa™. Utöver kvantitativa mål, har vi satt tydliga mål för att stärka ledarskapet och hur vi fortsätter att utveckla bolaget. I grunden handlar det om att vi bygger en stark kultur som grundar sig på både finansiella mål och på de mjukare värden som driver tillväxt. Denna symbios mellan resultat och omtanke är den vinnande kombinationen för Perstorp. 

Jag är väldigt stolt över att leda Perstorp. Jag är också stolt över att få ta nästa steg mot att bygga ett ännu starkare Perstorp. Det ligger i vårt DNA att ständigt identifiera möjliga förbättringar och hela tiden utmana oss själva för att göra våra produkter ännu mer relevanta för kunderna. Oavsett var man jobbar i vårt bolag, så tar vi vara på våra erfarenheter och lärdomar, för att skapa nästa konkurrensfördel – för oss själva och våra kunder.” 

Årsredovisningen finns online i sin helhet här (engelsk version)

Årsredovisningen finns att ladda ner här (engelsk version)

Cecilia Svensson

EVP Communications & Sustainable Transformation

+46 40 635 88 30

Contact me

Cecilia Svensson

EVP Communications & Sustainable Transformation

+46 40 635 88 30

Contact me