Biodiesel med oktanol från svensk skog testkörs i full skala

Oktanol och RME utgör tillsammans det nya bränslet, Verdis Polaris™ Vintra, vilket ger ett vässat biobränsle som dessutom breddar basen av råvaror till biobränsletillverkning. Bränslet är tillverkat av rapsolja samt metanol och oktanol, som båda kommer från svensk skogsråvara.

”I den första fullskaletesten är 10 % av råvarorna skogsbaserade. Bränslet klarar dagens biodieselstandard och kan därmed användas i en vanlig biodieselanpassad dieselmotor, säger Lars Lind, VD Perstorp BioProducts och fortsätter: I nästa steg av utvärderingen av nya Verdis Polaris™ Vintra kommer andelen oktanol öka så att 40 % består av skogsbaserad råvara.

Idén kommer från ett projekt vid Chalmers tekniska högskola, där man sett mycket positiva effekter och minskade emissioner vid inblandning av tunga alkoholer i fossil diesel. Perstorp BioProducts tar nu konceptet vidare till ett helt förnybart biodrivmedel. Nya Verdis Polaris™ Vintra har flera positiva egenskaper, t ex lägre viskositet och ökad köldtålighet vilket förbättrar driftsäkerheten vid kallt väder. Dessutom betyder skandinaviska råvaror och produktionsanläggningar korta transportsträckor och effektiv teknik. Resultatet blir riktigt hög klimatnytta räknat på hela produktionskedjan och oktanolen bidrar dessutom till lägre emissioner av sot och kolmonoxid.

Projektet drivs av Perstorp BioProducts och Energifabriken AB, som är en snabbt växande specialiserad leverantör av biobränslen, tillsammans med utvalda transportörer som är föregångare inom förnybara drivmedel: Ernst Express, Helgenäs Transporter och Inlandsbanan.

”Vi behöver en större råvarubas för tillverkning av biodrivmedel. Denna nyhet skapar möjligheter för skogsbaserade råvaror och skapar också möjlighet att säkra en utmärkt vinterdrift”, avslutar Charlotte Elander, VD Energifabriken.

Projektdeltagarna
• Perstorp BioProducts AB. Producent av hållbar biodiesel i Stenungsund och Fredrikstad Norge, total kapacitet 250 000 ton/år.
• Energifabriken AB, distribuerar och säljer biodrivmedel i hela Sverige. http://energifabriken.se
• Ernst Express, Det gröna åkeriet med ett 100-tal tunga fordon varav ca 80 går på 100% biodrivmedel. http://www.ernstsexpress.se
• Helgenäs Transporter, transportören med 100% fossilfritt i tankarna på samtliga 22 fordon. http://www.helgenastransporter.com
• Inlandsbanan, erbjuder miljövänliga transport och logistiklösningar på järnväg. http://inlandsbanan.se

svensk biodiesel Perstorp

För mer information, vänlig kontakta:
Lars Lind, VD Perstorp BioProducts AB, send an email, 0303-38 33 76
Charlotte Elander, VD Energifabriken, send an email, 0142-414 62