Perstorpkoncernen ger ekonomiskt stöd till svenska mjölkbönder

Givet det ekonomiskt tuffa läget för svenska mjölkbönder väljer Perstorp att aktivt visa sin sympati. Ett ekonomiskt stöd erbjuds till de lantbrukare som köper eller redan har köpt ProMyr™ 570 alt ProMyr™ XR 680 i bulk direkt av Perstorp eller via distributör under 2015.

Givet det ekonomiskt tuffa läget för svenska mjölkbönder väljer Perstorp att aktivt visa sin sympati. Ett ekonomiskt stöd erbjuds till de lantbrukare som köper eller redan har köpt ProMyr™ 570 alt ProMyr™ XR 680 i bulk direkt av Perstorp eller via distributör under 2015.

”Vi inser att behovet av ett bra grovfoder nu är än viktigare. Det är många lantbrukare som av ekonomiska skäl redan vittnar om de kommer behöva minska på kraftfodret och då är det av yttersta vikt att grovfodret är av hög kvalité. Att använda ProMyr™ är en välbeprövad metod att säkerställa produktkvalitén på grovfodret och bidra till god djurhälsa. Således känns det naturligt för oss att gå in och stötta lantbrukare i kris”, säger Patricia Oddshammar, affärsansvarig för BU Feed & Food inom Perstorp.

ProMyr™ är ett ensileringsmedel som effektivt hämmar tillväxten av mögel och toxiner. Fodrets smaklighet ökar också vilket leder till ett ökat foderintag.

På www.perstorp.com/promyr hittar du mer information om vårt produkterbjudande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patricia Oddshammar, affärsansvarig för BU Feed & Food, telefon: 073-427 49 64