Nya och konkurrenskraftiga lösningar inom komposterbara biomaterial

Kemikoncernen Perstorp har inlett ett samarbete med förpackningsföretaget Gaia Holding för att utveckla nya och konkurrenskraftiga lösningar inom komposterbara biomaterial – först ut är en bionedbrytbar kompostpåse tillverkad av polykaprolakton Capa™ från Perstorp.

Perstorp GaiaBiopolymeren Capa™ från Perstorp är känd för att vara bionedbrytbar och kompatibel med många olika material, tillsammans med Gaia Holdings långa erfarenhet inom plastformuleringar har företagen hittat nya och konkurrenskraftiga lösningar inom komposterbara biomaterial som kan tillämpas inom ett flertal applikationsområden. En bionedbrytbar kompostpåse är den första produkten som samarbetet har resulterat i, den utvärderas nu dels inom biogasproduktion men även rent hanteringsmässigt i organiska avfallsstationer med lovande resultat.

– I Norden är medvetenheten hög kring avfallsskötsel och sopsortering samtidigt som konsumenterna efterfrågar bättre lösningar för hantering av organiskt avfall som ofta förknippas med dålig lukt, läckande påsar och svår hantering. Med den lösningen som nu utvecklas löser den alla dessa problem och vi hoppas att den ska introduceras i de svenska hushållen till att börja med, säger Åke Rosén, Inventor, från Gaia Holding.

– Hållbar utveckling och miljövänliga lösningar är viktiga drivkrafter för båda företagen, forsätter Håkan Björnberg, utvecklingschef, Perstorp. Perstorp har under det senaste året lanserat ett antal nya produkter för att möta en ökande efterfrågan av miljövänliga alternativ inom plastmaterial. Nästa steg är att inom kort introducera förnyelsebar råvara i våra komposterbara termoplaster.

För mer information, vänlig kontakta:
Linda Zellner, Project Manager Bioplastics, [email protected] +46 435 382 91
eller läs mer om Bioplastics på perstorp.com>>

FAKTA GAIA HOLDING
Gaia Holding har under 40 års tid arbetat med att kundanpassa polymera material inom plastbranschen med en strävan att endast använda förnyelsebara samt nedbrytbara råvaror, med mottot att moder jord står för materialsammansättningen i största möjliga utsträckning. Numera ligger fokus på att utveckla och producera bionedbrytbara polymerer. Typiska användnings-områden är avfallspåsar, shoppingbags, omslagsfilm, krympfilm, film för thermoforming, och formsprutning. Gaia Holding ingår i ett närverk med utveckling och produktions samarbete med internationella företag. Läs mer på
www.gaiamaterials.com.